Do práce na bicykli

Do práce na bicykli

Vážení pacienti, Vážení zamestnanci, Vážení priatelia nemocnice,

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlasuje celoslovenskú súťaž Do práce na bicykli. Princípom súťaže je dochádzať počas mesiaca september do práce na bicykli, čím sa podporí myšlienka ekologickej, zdravej a finančne výhodnej dopravy do zamestnania. Zároveň budú registrovaní zamestnanci súťažiť o viaceré zaujímavé ceny, podporia svoje mesto v celoslovenskej súťaži samospráv, a najmä urobia niečo pre svoje zdravie. Minulý rok sa do súťaže zapojilo viac než 11 000 ľudí.

Zaregistrovať sa do súťaže Do práce na bicykli je možné do 7. septembra 2020 na tejto stránke.

Zaregistrovať sa môžu 2 – 4 členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca september dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na stránke www.dopracenabicykli.eu.

Hoci je súťaž najmä o bicyklovaní, zapojiť sa môžu aj zamestnanci dochádzajúci do práce MHD alebo peši. Tí budú mať počas mája možnosť zistiť, koľko CO2 svojím ekologickým spôsobom dopravy do práce v porovnaní s cestou autom ušetrili a pomôžu tiež vylepšiť celkové štatistiky nielen nášho mesta, ale aj celého Slovenska.

Propagačné video:

 

Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.
Viac informácií o súťaži nájdete na stránke www.dopracenabicykli.eu

publikované: 27.08.2020