FNsP J. A. Reimana Prešov upozorňuje svojich pacientov

FNsP J. A. Reimana Prešov upozorňuje svojich pacientov

Vážení pacienti,

od 17. 3. je možné do areálu nemocnice vstupovať len hlavnými vstupmi pre peších pacientov:

 1. hlavný vstup do areálu
 2. vchod do budovy oddelenia dlhodobo chorých
 3. vchod do pediatrického pavilónu

jedným vjazdom pre motorizovaných pacientov.

Všetky ostatné vstupy do areálu budú uzavreté.

Upozorňujeme Vás, že všetkým pacientom bude pri vstupe odmeraná teplota a zisťovaná cestovateľská anamnéza. Podľa výsledkov budú pacienti rozdelení do dvoch skupín:

 1. skupina pacientov s podozrením na ochorenie COVID – 19
 2. skupina ostatných pacientov
 • od  4. 2. 2020 sme zrušili návštevy pacientov na všetkých oddeleniach
 • od 13. 3. 2020 sme zrušili všetky plánované hospitalizácie na  odkladné operačné zákroky
 • od 16. 3. 2020 sme zrušili všetky plánované operačné zákroky s výnimkou onkologických chirurgických operačných zákrokov a akútnych operácií.
 • Dodržiavajte domácu karanténu!
 • Nemocnicu navštívte, len ak je Váš zdravotný stav akútny!
 • Do areálu nemocnice vstupujte len s ochranným rúškom na tvári!
 • Do areálu nemocnice vstupujte len jedným –  na to určeným vchodom!
 • Dodržiavajte všetky odporúčania a pokyny hlavného hygienika SR!

Ďakujeme za pochopenie. Len disciplína a vzájomný rešpekt nám pomôžu odvrátiť následky hrozby ochorenia COVID – 19.