Zákaz návštev na oddeleniach FNsP J. A. Reimana Prešov

Zákaz návštev na oddeleniach FNsP J. A. Reimana Prešov

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou platí na všetkých oddeleniach FNsP J. A. Reimana Prešov z dôvodu ochrany zdravia hospitalizovaných pacientov a zamestnancov

ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Výnimku zo ZÁKAZU NÁVŠTEV majú návštevy:

 • u pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,

 • u ťažko chorých pacientov s predpokladom dlhodobej hospitalizácie (viac ako 14 dní),

 • kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,

a zároveň sú to:

 • osoby, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

 • osoby, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, alebo osoby, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu; povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do 12 rokov veku.

Povinnosti pre návštevy pacientov vo FNsP J.A. Reimana Prešov:

 • návštevy realizovať v návštevných hodinách, možné je pripustiť návštevu pacienta max. 2 osobami,

 • návšteva je povinná chrániť si dýchacie cesty respirátorom FFP2, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pri príchode a odchode, prípadne použiť požadované OOP (v závislosti od stavu pacienta a charakteru oddelenia),

 • návšteva sa zdržiava výlučne na určenom mieste, pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v zdravotníckom zariadení,

 • návšteva nesmie mať žiadne príznaky respiračnej infekcie, ani nariadené karanténne opatrenia

 • návšteva musí rešpektovať pokyny personálu.

Návštevy sú povinné dodržiavať platné protiepidemické opatrenia.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do určeného zariadenia predloženie príslušného dokladu, ktorý povoľuje návštevu; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

 


Ing. Ľubomír Šarník, riaditeľ FNsP Prešov
publikované: 24. 09. 2021