Obmedzenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

Obmedzenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

V súvislosti s kritickou epidemiologickou situáciou FNsP Prešov dnešným dňom obmedzuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti iba na akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Pacientov, ktorých sa bude týkať zmena plánovaného termínu, budeme kontaktovať.

 


publikované: 09. 11. 2021