Odborný seminár „Lekári a racionálna diagnostika“ – pozvánka

Odborný seminár „Lekári a racionálna diagnostika“ – pozvánka

Pozývame odbornú verejnosť na seminár „Lekári a racionálna diagnostika“

usporiadaný Fakultnou nemocnicou Jána Adama Reimana v Prešove,

ktorý sa uskutoční 6. decembra 2023 o 15.00 h v hoteli DUKLA v Prešove.

Registračný formulár (návratka)

ODBORNÝ PROGRAM:
15:00 – 15:05                  Otvorenie seminára
Ing. Ľ. Šarník, MUDr. H. Pivovarníková / FNsP J.A.Reimana, Prešov

15:05 – 15:25                  Long COVID (a nielen) kardiovaskulárne problémy
MUDr. Ľ. Romanová, PhD. / Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP J.A.Reimana, Prešov

15:25 – 15:45                  D-Diméry – racionálna indikácia v praxi
MUDr. Ľ. Lukáčová / Oddelenie klinickej hematológie, FNsP J.A.Reimana, Prešov

15:45 – 16:05                  Pokroky (novinky) v neurológii
MUDr. A. Cvengrošová / Oddelenie neurológie, FNsP J.A.Reimana, Prešov

16:05 – 16:25                  Kardiotoxicita pri liečbe CLL
MUDr. M. Slanina, MBA, LL.M, PhD. / Kardiocentrum, FNsP J.A.Reimana, Prešov

16:25 – 16:45                  Umelá inteligencia v procese zobrazovacích metód
MUDr. Z. Pažurová Angelovičová, Bc. E. Lengeňová, / Rádiologické oddelenie, FNsP J.A.Reimana, Prešov

16:45 – 17:05                  POCT – je implementácia taká jednoduchá ako sa zdá?
MUDr. H. Pivovarníková, Ing. J. Balla / FNsP J.A.Reimana, Prešov SLS, Bratislava

17:05 – 18:05                  Diskusia
od 18:05                           Spoločenské posedenie s rautom

 

HODNOTENIE ARS CME

Pasívna účasť: 3 kredity
Aktívna účasť: autor prednášky 5 kreditov, spoluautor 3 kredity (najviac 2 spoluautori)
Veríme, že seminár vytvorí príležitosť pre stretnutia, výmeny názorov, skúseností a odborné obohatenie. Akékoľvek ďalšie informácie o odbornom seminári Vám radi poskytneme nanašom telefónnom čísle alebo webovej stránke www.fnsppresov.sk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami


Dokumenty na stiahnutie