Regulovaný vjazd do nemocnice

Regulovaný vjazd do nemocnice

Vážení návštevníci nemocnice,

FNsP Prešov v súčasnej dobe vynakladá maximálne úsilie, aby sme skvalitnili naše služby pacientom, ale aj doprevádzajúcim osobám. Nemocnica okrem iného zabezpečuje aj očkovanie obyvateľstva v zriadenom očkovacom centre. Zvýšený záujem o očkovanie v posledných dňoch komplikuje dopravnú situáciu v areáli nemocnice. Počet parkovacích miest je limitovaný, plochy určené na parkovanie sú permanentne obsadené a dochádza k blokovaniu prístupových ciest a dopravným komplikáciám pri výjazde.
Z uvedených dôvodov bude od 12.5.2021 obmedzovaný a regulovaný vjazd do nemocnice poverenými pracovníkmi a službou SBS tak, aby bola zabezpečená priechodnosť a bezpečnosť návštevníkov. Vstup v prípade naplnenia parkovacích miest bude umožnený iba sanitným vozom, rýchlej zdravotnej službe, taxi a pacientom ZŤP a to len výlučne na výstup a nástup.
Zároveň Vás chceme požiadať, predovšetkým záujemcov o očkovanie, aby ste využili pri ceste do nemocnice iný spôsob dopravy, ako je vlastný automobil.
FNsP Prešov pripravuje zmenu parkovania v areáli. Mala by priniesť pohodlnejšie a prehľadnejšie parkovanie pre väčší počet návštevníkov. Okrem toho spolupráci s mestom Prešov a Dopravným podnikom mesta Prešov pripravujeme prejazd jednej z liniek autobusov DPMP areálom nemocnice. Robíme všetko preto, aby sa dopravná situácia v našom areáli postupne zlepšovala.
O aktuálnej situácii a Vás budeme pribežne informovať na našej web stránke www.fnsppresov.sk

publikované: 11.05.2021
Ing. Ľubomír Šarník
riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov