Sprevádzanie rodičiek pri pôrode

Sprevádzanie rodičiek pri pôrode

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v rámci ochrany zdravia pacientov a zamestnancov FNsP Prešov Vám oznamujeme nasledujúci postup týkajúci sa prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici:

1. Sprevádzajúcou osobou musí byť iba jedna osoba, ideálne partner rodičky. Z epidemiologického hľadiska je prítomnosť partnera menej riziková, nakoľko žije s rodičkou v jednej domácnosti a je s ňou v úzkom kontakte, a teda ich epidemiologická situácia je rovnaká.

2. Pri prijatí rodičky, prijímajúci lekár okrem iných povinností spojených s príjmom, zabezpečí zmeranie telesnej teploty partnera, odoberie epidemiologickú anamnézu vyplnením dotazníka na formulári F500 a vyžiada si od neho čestné prehlásenie, že v posledných 14 dňoch neprišiel do kontaktu s osobou u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19 alebo je podozrenie na ochorenie COVID-19, nemá klinické príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, horúčka nad 37,0 °C, dýchavičnosť, bolesti svalov) a nebola mu nariadená karanténa (VLD, RÚVZ), ktorá by pretrvávala v čase jeho prítomnosti v zdravotníckom zariadení. Podmienkou prítomnosti sprevádzajúcej osoby je preukázanie sa negatívnym výsledkom covid testu, najviac 96 hodín starým.

3. Alternatívnym riešením pre sprevádzajúce osoby je, aby si takáto osoba priniesla vlastný covid rýchlotest, ktorý si môže zakúpiť vopred v lekárni a test mu urobí personál gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia pri príjme rodičky. V tomto prípade nie je potrebné sa preukázať 96 hodín starým negatívnym výsledkom covid testu.

4. V prípade, že ide o príjem rodičky priamo na pôrodnú sálu a z časového hľadiska nie je možné získať informácie o epidemiologickej anamnéze sprevádzajúcej osoby, prítomnosť takejto osoby pri pôrode je nežiaduca.

5. Získané údaje a čestné prehlásenie budú súčasťou zdravotnej dokumentácie rodičky. Prítomnosť sprevádzajúcej osoby sa zároveň zaznamená do zoznamu návštev/knihy sprievodov pri pôrode.

Sprevádzajúca osoba je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim oddelenia a riadiť sa pokynmi zdravotníckeho personálu. Dôsledne používa pridelené OOPP, najmä chirurgické rúško a jednorazový plášť, vykonáva adekvátnu hygienu rúk (umývanie rúk vodou a mydlom alebo alkoholovým dezinfekčným roztokom). Osoba sa zdržiava výlučne v izbe určenej pre pobyt v zariadení a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v zdravotníckom zariadení. Pri zmene epidemiologickej situácie a na základe odporúčaní ÚVZ SR v rámci ochrany zdravia pacientov a zamestnancov FNsP Prešov si vyhradzujeme právo na úpravu postupu.

publikované: 14.07.2020