Spúšťame ambulancie a zvyšujeme počet plánovaných operácií

Spúšťame ambulancie a zvyšujeme počet plánovaných operácií

Vážení pacienti,

FNsP J. A. Reimana Prešov poskytuje zdravotnú starostlivosť naďalej za zvýšených hygienicko-epidemiologických opatrení, čo si vyžaduje vysoké nároky na personál, osobné ochranné prostriedky, náročnejšiu logistiku procesov a manažment pacienta.
Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie však postupne spúšťame jednotlivé ambulancie od 01.06.2021.

AMBULANTNÉ VYŠETRENIA
O fungovaní jednotlivých pracovísk sa prosím informujte telefonicky na príslušnej ambulancii. Zároveň Vás žiadame, aby ste sa správali zodpovedne, racionálne a dôsledne dodržiavali pokyny personálu na elimináciu ochorenia COVID-19 (dezinfekcia rúk, rúška, e-recepty, dodržiavanie predpísaných rozostupov, telefonické konzultácie).

OPERAČNÉ VÝKONY
Postupne začíname zvyšovať počet plánovaných operačných výkonov.

 • Predoperačné vyšetrenie
  Kontaktujte svojho všeobecného lekára.
 • Pred anestetické vyšetrenie
 • Navštívte našu anestéziologickú ambulanciu minimálne 3 dni pred nástupom na hospitalizáciu.
 • Čestné prehlásenie a epidemiologická anamnéza
  Pri nástupe na hospitalizáciu podpíšete čestné prehlásenie a vyplníte dotazník, ktorý je zameraný na zisťovanie Vašej epidemiologickej anamnézy.
 • Covid-19 test
  Pri nástupe na hospitalizáciu sa vyžaduje negatívny výsledok PCR testu, nie starší ako 72 hodín. Môžete ho absolvovať v MOM PCR v FNsP J.A.Reimana Prešov v budove „starého infekčného“, po elektronickom objednaní sa cez stránku www.korona.gov.sk.

HOSPITALIZÁCIA
Hospitalizovaní pacienti musia striktne dodržiavať prijaté opatrenia podľa pokynov personálu.

publikované: 27.05.2021