Ukončenie núdzového stavu

Ukončenie núdzového stavu

Vážení pacienti,
uznesením Vlády SR (schváleným dňa 10. 6. 2020) sa uplynutím 13. júna 2020 ukončuje núdzový stav vyhlásený Vládou SR na území Slovenskej republiky. V súvislosti s jeho ukončením sa vo FNsP J. A. Reimana Prešov rušia kontrolné body pri vstupe do areálu nemocnice, t. j. pri hlavnom vstupe na Hollého ulici a v budove ODCH (Oddelenia dlhodobo chorých) na Sládkovičovej ulici.
Zároveň Vás upozorňujeme, že triáž pacientov sa presúva pred jednotlivé pavilóny/event. ambulancie nemocnice.
Prosíme Vás o dodržiavanie pokynov našich zamestnancov ako aj o dodržiavanie pretrvávajúcich hygienicko-epidemiologických opatrení.

publikované 13.06.2020