Vakcinačné centrum FNsP J. A. Reimana Prešov

Vakcinačné centrum FNsP J. A. Reimana Prešov

Vakcinácia občanov prihlásených na očkovanie cez www.korona.gov.sk

bude prebiehať každý pondelok, streda, piatok v čase od 07:00 – 16:00 hod.

Každú STREDU sa očkujú deti od 12 – 17 rokov, v čase od 10:00 – 14:00 hod, v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby overenej notárom.
(v tomto čase je na VC pediater). V našom vakcinačnom centre sa používa mRNA vakcína Comirnaty firmy Pfizer/Biontech. 

Neregistrovaní očkovanci

budú očkovaní v našom vakcinačnom centre v týchto dňoch

Pondelok / Streda / Piatok

v čase

od 14.00 do 16.00 h

Chceme predchádzať vytvoreniu dlhých radov.

Ďakujeme Vám za pochopenie

Telefónne kontakty, kde sa môžete informovať o aktuálnych zmenách v činnosti vakcinačného centra:

Pondelok – Piatok od 07:00 hod. – 16:00 hod., 051/70 11 573 – 0917 948 716 – 0915 989 301

 


publikované: 22. 11. 2021