Vstup do areálu FNsP J.A. Reimana

Vstup do areálu FNsP J.A. Reimana

Oznamujeme Vám, že bezplatný vstup do areálu FNsP J. A. Reimana pre držiteľov vstupných čipových kariet sa predlžuje do 30.09.2021.