Vstup do areálu FNsP J.A. Reimana

Vstup do areálu FNsP J.A. Reimana

Oznamujeme Vám, že vstup motorových vozidiel pre zamestnancov (držiteľov čipových kariet) FNsP J.A. Reimana,
ostatných fyzických a právnických osôb a vlastníkov nehnuteľností v areáli FNsP J.A Reimana Prešov bude do 31.07.2021 bez poplatku.