Vstup návštev na jednotlivé oddelenia

Vstup návštev na jednotlivé oddelenia

Vážení občania,

FNsP J.A.Reimana Prešov od 3.5.2022 umožňuje vstup návštev na jednotlivé oddelenia a to v obmedzenom režime.

Návštevy budú umožnené v čase od 15,00 hod – 17,00 hod 7 dní v týždni a to za týchto podmienok:
• vstup do ÚZZ je podmienený použitím respirátora,
• k jednému hospitalizovanému pacientovi bude umožnená návšteva 2 osôb v dĺžke 15 minút,
• návšteva sa bude riadiť pokynmi zdravotníckeho personálu,
• návštevy nebudú umožnené osobám s klinickými prejavmi akútnej respiračnej infekcie,
• o návštevách bude vedená písomná evidencia,
• výnimky z návštevných hodín budú v kompetencii primára, resp. službukonajúceho lekára,
• vstup do ÚZZ nie je podmienený očkovaním, alebo testovaním.

Návštevy u covid – pozitívnych pacientov sú naďalej zakázané.


publikované: 03.05.2022