Výberové konanie námestníka TPÚ

Výberové konanie námestníka TPÚ

Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej len „FNsP Prešov“) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície:

 

  • Technicko-prevádzkový námestník

 

 

 

Viac informácií nájdete v časti : KARIÉRA – Výberové konanie