Výberové konanie – predĺženie termínu

Výberové konanie – predĺženie termínu

Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej len „FNsP Prešov“) z prevádzkových dôvodov týmto rozhodol o predĺžení termínu na doručovanie žiadostí o účasť na výberovom konaní na obsadenie nižšie uvedených pracovných pozícií vyhláseného dňa 04.08.2021 do 30.09.2021.

Vedúca sestra

 • Vedúca pôrodná asistentka Oddelenia gynekológie a pôrodníctva
 • Vedúca sestra Oddelenia cievnej chirurgie
 • Vedúca sestra Oddelenia oftalmológie
 • Vedúca sestra Oddelenia ortopédie
 • Vedúca sestra Oddelenia otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
 • Vedúca sestra Oddelenia urológie
 • Vedúca sestra Oddelenia plastickej chirurgie
 • Vedúca sestra Perinatologického centra – oddelenia neonatológie
 • Vedúca sestra Oddelenia vnútorného lekárstva
 • Vedúca sestra Oddelenia dermatovenerológie
 • Vedúca sestra Oddelenia dlhodobo chorých
 • Vedúca sestra Oddelenia infektológie
 • Vedúca sestra Oddelenia neurológie
 • Vedúca sestra Oddelenia pediatrie
 • Vedúca sestra Oddelenia geriatrie
 • Vedúca sestra Psychiatrického oddelenia
 • Vedúci farmaceutický laborant Nemocničnej lekárne

Viac informácií nájdete v časti : KARIÉRA – Výberové konanie

 


Ing. Ľubomír Šarník, riaditeľ FNsP Prešov
publikované: 08. 09. 2021