Zákaz návštev

Zákaz návštev

Vážení pacienti, vážení návštevníci nemocnice oznamujeme Vám, že v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a narastajúcimi prípadmi ochorenia COVID-19 sú, z dôvodu ochrany zdravia hospitalizovaných pacientov a zamestnancov, na všetkých oddeleniach FNsP J. A. Reimana Prešov zakázané návštevy.

Zákaz platí od 09. 07. 2020 do odvolania.

Výnimku zo zákazu návštev tvoria nasledovné okolnosti:
Pre lôžkové oddelenia pre dospelých pacientov:

 • návšteva paliatívneho pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
 • návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
 • jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
 • jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
 • s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
 • návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.

Pre lôžkové oddelenia pre deti:

 • sprievod detského pacienta,
 • návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie).

Výnimky sa obmedzujú návštevám/sprievodom z nasledovných skupín osôb:

 • osobám mladším ako 16 rokov,
 • rizikovým skupinám osôb: vek nad 65 rokov,
 • osobám s chronickými ochoreniami alebo závažnými základnými ochoreniami so zníženou funkciou imunitného systému, osoby v paliatívnej starostlivosti,
 • potvrdené prípady ochorenia COVID-19,
 • osobám v karanténe,
 • osobám vykazujúcim respiračné príznaky.

Zároveň Vám oznamujeme, že FNsP J. A. Reimana Prešov znovu zaviedla triáž pacientov pred jednotlivými pavilónmi nemocnice. Prosím Vás o dodržiavanie pokynov nášho personálu a hygienicko-epidemiologických opatrení.

Ing. Ľubomír Šarník
riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov
publikované: 10. 07. 2020