Zmena otváracieho času vakcinačného centra FNsP J.A.Reimana Prešov

Zmena otváracieho času vakcinačného centra FNsP J.A.Reimana Prešov

Vážení občania, oznamujeme Vám zmenu otváracieho času vakcinačného centra FNsP J.A.Reimana Prešov.
Vakcinácia občanov prihlásených na očkovanie cez www.korona.gov.sk bude prebiehať každý
pondelok, streda, piatok v čase od 07:00 – 15:00 hod
Každú STREDU sa očkujú deti od 12 – 15 rokov, v čase od 10:00 – 14:00 hod, v sprievode svojho zákonného zástupcu.( v tomto čase je na VC pediater)
Očkujeme aj neregistrovaných.
 

VYUŽITE MOŽNOSŤ DAŤ SA ZAOČKOVAŤ AJ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ REGISTRÁCIE. STAČÍ SA DOSTAVIŤ PRIAMO DO OČKOVACIEHO CENTRA POČAS DNÍ KEĎ JE OTVORENÉ.

Telefónne kontakty, kde sa môžete informovať o aktuálnych zmenách v činnosti vakcinačného centra:

051/7011573 – 0917 948 716 – 0915 989 301