Infektológ

Infektológ

Vážení pacienti, prečítajte si odporúčania primárky oddelenia infektológie FNsP J. A. Reimana Prešov v súvislosti s koronavírusom.

  1. Ak mám podozrenie na koronavírus, lebo mám príznaky a bol som napríklad v severnom Taliansku, alebo v inej podobnej oblasti, ako by som mal postupovať?

V súlade s pokynmi hlavného hygienika SR je v takomto prípade odporúčaná predovšetkým domáca izolácia a telefonická konzultácia zdravotného stavu s obvodným lekárom, ktorý zváži ďalší liečebný postup. Je potrebné si uvedomiť, že ak by takýto pacient teoreticky nakazený bol, tak len cestou do nemocnice môže nakaziť ďalších pacientov. Predovšetkým tých, ktorí sú rizikovými skupinami, či už z hľadiska svojho veku, alebo z hľadiska iných diagnóz. Preto je prvoradý telefonický kontakt s odborníkom, ktorý rozhodne o vhodnom ďalšom postupe.

  1. Odporučili by ste, aby ľudia zavolali na regionálne ÚVZ a prípadne zostali doma, ak sú príznaky mierne, keďže liečba je v tejto chvíli iba symptomatická?

Určite áno. Zároveň chceme zdôrazniť, že je na zodpovednosti každého z nás, ako sa zachová voči sebe a voči svojmu okoliu, ak sa napríklad vrátil z epicentra nákazy. Je potrebné si uvedomiť inkubačnú dobu ochorenia. Pokojne sa môže stať, že ochorenie prepukne až ku koncu inkubačnej doby (do 14 dní). Svojím nezodpovedným správaním môžem nakaziť iných. Ak som sa rozhodol, že vycestujem v týchto dňoch do zahraničia, musím na seba zobrať aj zodpovednosť za riziko nákazy, avšak aj zodpovednosť za jej nešírenie. Je potrebné si uvedomiť, že v našom štáte stále platí, že šírenie infekčnej nákazy môže byť posudzované ako verejné ohrozenie s vyvodením trestnoprávnych dôsledkov voči šíriteľovi. Na druhej strane pri identifikácii pozitívnej cestovateľskej anamnézy je potrebné zachovať si zdravý úsudok a chladnú hlavu, pretože nie je Švédsko ako Švédsko. Je potrebné rozlišovať aj to, v akej časti krajiny sa osoba nachádzala. Ak to bolo na opačnej strane od epicentra nákazy, je to negatívna cestovateľská anamnéza a nie je potrebné podliehať panike.

  1. Ak by bolo podozrenie vážne, ako by sa postupovalo ďalej? Zavolá sa pre pacienta s podozrením sanitka a posiela sa na karanténu?

V takomto prípade je k pacientovi privolaná cestou krajského operačného strediska sanitka, ktorá po porade s hygienikom  transportuje osobu s podozrením na najbližšie infektologické oddelenie, kde infektológ rozhodne o potrebe odobratia vzorky na vyšetrenie, eventuálne o izolácii pacienta, či už v domácom prostredí alebo v nemocnici.

odpovedala: MUDr. Nataša Špiláková

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...