Odmeny pre zdravotníkov

Odmeny pre zdravotníkov

Zdravotnícki pracovníci FNsP J. A. Reimana Prešov, ktorí počas prvej vlny pandémie COVID-19 pracovali v tzv. prvej línii, resp. v červenej zóne si finančne prilepšia. Ministerstvo zdravotníctva SR poukázalo na účet prešovskej nemocnice finančné prostriedky v objeme 381 940 eur. Peniaze prestavujú sumu za celkovú cenu práce (vrátane odvodov). Financie boli prerozdelené medzi cca 510 zamestnancov a vyplatené v októbrovej výplate. Pri prerozdeľovaní prostriedkov postupovala nemocnica podľa metodických pokynov Ministerstva zdravotníctva SR.

publikované: 12. 11. 2020

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...