Postupy pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza

Postupy pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza

  V súvislosti s priaznivou epidemiologickou situáciou, odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v rámci ochrany zdravia pacientov a zamestnancov FNsP Prešov Vám oznamujeme nasledujúce postupy pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 vo FNsP J.A. Reimana v Prešove.

V lôžkových zdravotníckych zariadeniach je všeobecný zákaz návštev.

Výnimku zo zákazu návštev na základe odporúčania hlavného hygienika SR a rozhodnutia vedenia nemocnice tvoria nasledovné okolnosti:

Pre lôžkové oddelenia pre dospelých pacientov:

 • návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
 • návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
 • jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
 • jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
 • jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
 • s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
 • návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.

Pre lôžkové oddelenia pre deti:

 • sprievod detského pacienta,
 • návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi
  v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie).

Výnimky sa obmedzujú návštevám/sprievodom z nasledovných skupín osôb:

 • osobám mladším ako 16 rokov,
 • rizikovým skupinám osôb: vek nad 65 rokov,
 • osobám s chronickými ochoreniami alebo závažnými základnými ochoreniami so zníženou funkciou imunitného systému, osoby v paliatívnej starostlivosti,
 • potvrdené prípady ochorenia COVID-19,
 • osobám v karanténe,
 • osobám vykazujúcim respiračné príznaky.

  Vo výnimočných prípadoch, hodných zreteľa môže takúto návštevu povoliť blízkemu rodinnému príslušníkovi vedenie pracoviska alebo službukonajúci lekár za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok (presné určenie OOOP, hygiena rúk, dĺžka trvania návštevy a dodržania vzdialenosti 2 metre od akýchkoľvek osôb na oddelení, miesta vykonania návštevy a pod.).
  Návšteva sa povoľuje na vlastné riziko návštevníka.

Opatrenia, ktoré sú návštevy, sprevádzajúce osoby povinné dodržiavať vo FNsP J.A. Reimana:
  Do nemocnice návštevy, sprevádzajúce osoby vstupujú cez označený vstup a sú triedení vo filtri. Podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení.
  Sprevádzajúce osoby, návštevy sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim oddelenia a riadiť sa pokynmi zdravotníckeho personálu. Dôsledne používajú pridelené OOPP, najmä chirurgické rúško a jednorazový plášť, vykonávajú adekvátnu hygienu rúk (umývanie rúk vodou a mydlom alebo alkoholovým dezinfekčným roztokom).
Návšteva sa zdržiava výlučne v izbe pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v zdravotníckom zariadení. Pri zmene epidemiologickej situácie a na základe odporúčaní ÚVZ SR v rámci ochrany zdravia pacientov a zamestnancov FNsP Prešov si vyhradzujeme právo na úpravu postupu.

publikované: 12.05.2020

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...