Ukončenie núdzového stavu

Ukončenie núdzového stavu

Vážení pacienti,
uznesením Vlády SR (schváleným dňa 10. 6. 2020) sa uplynutím 13. júna 2020 ukončuje núdzový stav vyhlásený Vládou SR na území Slovenskej republiky. V súvislosti s jeho ukončením sa vo FNsP J. A. Reimana Prešov rušia kontrolné body pri vstupe do areálu nemocnice, t. j. pri hlavnom vstupe na Hollého ulici a v budove ODCH (Oddelenia dlhodobo chorých) na Sládkovičovej ulici.
Zároveň Vás upozorňujeme, že triáž pacientov sa presúva pred jednotlivé pavilóny/event. ambulancie nemocnice.
Prosíme Vás o dodržiavanie pokynov našich zamestnancov ako aj o dodržiavanie pretrvávajúcich hygienicko-epidemiologických opatrení.

publikované 13.06.2020

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...