Upozornenie

Upozornenie

Vážení pacienti,

od 17. 3. je možné do areálu nemocnice vstupovať len hlavnými vstupmi pre peších pacientov:

 1. hlavný vstup do areálu
 2. vchod do budovy oddelenia dlhodobo chorých
 3. vchod do pediatrického pavilónu

jedným vjazdom pre motorizovaných pacientov.

Všetky ostatné vstupy do areálu budú uzavreté.

Upozorňujeme Vás, že všetkým pacientom bude pri vstupe odmeraná teplota a zisťovaná cestovateľská anamnéza. Podľa výsledkov budú pacienti rozdelení do dvoch skupín:

 1. skupina pacientov s podozrením na ochorenie COVID – 19
 2. skupina ostatných pacientov
 • od  4. 2. 2020 sme zrušili návštevy pacientov na všetkých oddeleniach
 • od 13. 3. 2020 sme zrušili všetky plánované hospitalizácie na  odkladné operačné zákroky
 • od 16. 3. 2020 sme zrušili všetky plánované operačné zákroky s výnimkou onkologických chirurgických operačných zákrokov a akútnych operácií.
 • Dodržiavajte domácu karanténu!
 • Nemocnicu navštívte, len ak je Váš zdravotný stav akútny!
 • Do areálu nemocnice vstupujte len s ochranným rúškom na tvári!
 • Do areálu nemocnice vstupujte len jedným –  na to určeným vchodom!
 • Dodržiavajte všetky odporúčania a pokyny hlavného hygienika SR!

Ďakujeme za pochopenie. Len disciplína a vzájomný rešpekt nám pomôžu odvrátiť následky hrozby ochorenia COVID – 19.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...