Intervenčná sála

Intervenčná sála

  • endovaskulárna liečba akútnej a kritickej končatinovej ischémie, aterektómie, trombektómia akútneho vaskulárneho trombu
  • venózne intervencie, trombektómia akútnej extenzívnej hlbokej žilovej trombózy, implantácie kaválnych filtrov
  • endovaskulárna liečba akútnej a masívnej pľúcnej embólie
  • endovaskulárna liečba ochorení aorty
  • renovaskulárne a viscerálne intervencie
  • endovaskulárna embolizačná liečba viscerálnych aneuryziem,  tumorov, malformácií a traumatických, iatrogénnych a spontánnych krvácaní
  • stenting zúžení karotických tepien

Lokalizácia

Chirurgický monoblok – 1. poschodie

Telefón

+421 51/7011487 – sestry

+421 51/7011953 – lekári

 

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...