Oddelenie gynekológie a pôrodníctva I

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva I

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva I je organizačná jednotka FNsP J. A. Reimana Prešov, ktorej poslaním je zabezpečovať vo svojom spádovom území na úrovni súčasných poznatkov a postupov komplexnú ambulantnú a nemocničnú, diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientky s gynekologickými chorobami, ako aj starostlivosť o pacientky v súvislosti s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím.
Oddelenie gynekológie a pôrodníctva I v ústavnej starostlivosti zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o pacientky, vrátane širokého spektra konzervatívnych a operačných liečebných výkonov.
V ambulantnej starostlivosti zabezpečujeme diagnostiku a liečbu v spolupráci s ďalšími odbornými ambulanciami, oddeleniami FNsP a obvodnými lekármi. Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 1 – píjmová a konziliárna, Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 2 – v odbore materno-fetálnej medicíny, Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 3 – v odbore reprodukčná medicína a Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 1 sa nachádzajú na prízemí Gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu (historická budova).
Oddelenie gynekológie a pôrodníctva je klinickým pracoviskom. Na Klinike gynekológie a pôrodníctva prebieha výučba študentov Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...