15. február – Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti

15. február – Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti

Ani jedna operácia sa nezaobíde bez prítomnosti sestier. Zohrávajú jedinečnú úlohu vo všetkých aspektoch a fázach perioperačnej starostlivosti o pacientov v čase, keď sú najzraniteľnejší, ako aj v podpore chirurgických tímov na operačnej sále i mimo nej. Spolu s lekármi nesú zodpovednosť za život pacientov, starajú sa o ich bezpečnosť, komfort a pomáhajú so zotavením, aby sa mohli rýchlo vrátiť  k svojim milovaným.

Napriek tomu sú častokrát „neviditeľné“.  Chránia pacienta a sledujú jeho zdravotný stav zväčša keď spí alebo sa prebúdza…

Aj preto sme sa rozhodli zapojiť do výzvy Európskej asociácie sestier z operačných sál (EORNA), ktorá od roku 2006 vyhlásila 15. február za Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti a ukázať vám skvelé tímy sestier na jednotlivých  oddeleniach FNsP J. A. Reimana Prešov.

Ďakujeme všetkým našim 1182 sestrám, že nás chránite.

 

 

Fotogaléria