Informácie pre pobyt v nemocnici

Režim návštev hospitalizovaných pacientov FNsP J.A. Reimana Prešov

 1. Vstup do ÚZZ je podmienený použitím respirátora / FFP2 /.
 2. Štandardné návštevné hodiny sú PON-PIA 15:00-17:00, SO-NE 14:00-17:00.
 3. K jednému hospitalizovanému pacientovi bude umožnená návšteva 2 osôb v dĺžke max. 15 minút.
 4. Návštevy sa budú riadiť pokynmi zdravotníckeho personálu a dodržiavať hygienicko – epidemiologický režim príslušného oddelenia.
 5. Návštevy nebudú umožnené osobám s klinickými prejavmi akútnej respiračnej infekcie.
 6. Výnimky z návštevných hodín budú v kompetencii primára resp. službukonajúceho lekára na príslušnom oddelení.

 

Plán hospitalizácie (operačný plán)

Pacienti na plánované operácie sú objednávaní v súlade s platnými smernicami vedenia nemocnice a MZ SR – zapísaním pacienta do tzv. čakacích listín na poskytovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Po odsúhlasení hospitalizácie príslušnou zdravotnou poisťovňou je pacient prijatý na príslušné oddelenie. Uprednostnení sú pacienti so zhubnými nádormi a obzvlášť pacienti s a akútnymi ochoreniami, ktorí sú prijatí na hospitalizáciu okamžite.


Rady anesteziológov pred operáciou


Váš pobyt v nemocnici

Ak ste objednaní na hospitalizáciu do nemocnice vezmite si so sebou:

 • šaty k prevozu a odvozu z nemocnice
 • pyžamo
 • spodnú bielizeň
 • prezuvky
 • potreby osobnej hygieny

Informácie pre budúce mamičky – čo si priniesť so sebou do pôrodnice:

 • Tehotenský preukaz
 • Občiansky preukaz a preukaz poistenca
 • Sobášny list (v prípade, že rodičia dieťaťa nie sú manželia, aj ,,Zápisnicu o určení otcovstva“, ak chcete aby sa dieťatko volala po otcovi. Tento doklad vydáva matrika.)
 • Hygienické potreby a veci osobnej potreby.

Denný nemocničný režim

Raňajky  07:30 – 08:30
Obed       12:00 – 13:00
Večera     17:30 – 18:30
Nočný kľud od 22:00


Príjem pacienta

Ak Vaša hospitalizácia bola naplánovaná, začne Váš pobyt v nemocnici príjmom na príslušnej ambulancii oddelenia, kde bude vypísaná potrebná dokumentácia. Pracovníci ambulancie Vám ukážu cestu na oddelenie. Na oddelení Vás príjme sestra a ošetrujúci lekár.


Cenné predmety a peniaze

Cenné predmety a peniaze si môžete uložiť na sekretariáte oddelenia. Budú Vám vrátené pri ukončení Vášho pobytu v nemocnici. Nemocnica nie je zodpovedná za stratu predmetov voľne prístupných. Odporúčame Vám, aby ste vo vlastnom záujme väčší finančný obnos a cenné predmety nebrali do nemocnice.


Šatstvo a osobné predmety

Na uloženie šiat slúži šatník na izbe. Osobné predmety dennej potreby si uložíte do stolíka vedľa lôžka.


Lieky

Počas pobytu v nemocnici Vám všetky lieky predpisuje Váš ošetrujúci lekár a podáva sestra. Keď užívate niektoré lieky k liečbe špecifického ochorenia, vezmite si ich so sebou do nemocnice a odovzdajte po príchode na oddelenie sestre. Váš ošetrujúci lekár ich zaradí do spektra liekov, ktoré Vám budú podávané v priebehu nemocničnej liečby. Pretože je veľmi dôležité koordinovať Vašu liečbu, prosíme neužívajte v priebehu pobytu v nemocnici žiadne lieky, o ktorých nevie Váš ošetrujúci lekár, a to ani tie, ktoré bežne užívate doma. Všetky lieky podľa ordinácie lekára Vám budú podané sestrou.


Stravovanie pacientov

Súčasťou liečebno – preventívnej starostlivosti je liečebná výživa, ktorá významne ovplyvňuje liečebný proces chorého tým, že napomáha k navráteniu a upevneniu jeho zdravia.

K správnemu uplatňovaniu liečebnej výživy sa používa Diétny systém pre nemocnice, ktorý je základom pre orálnu liečebnú výživu pacientov v nemocniciach a slúži ako teoretický základ pre edukáciu nutričných terapeutov a lekárov na klinických oddeleniach nemocníc. Pacientom, ktorí majú iné diétne obmedzenia, v rámci špeciálnych alebo individuálnych diét, vyhotoví nutričný terapeut individuálny diétny plán.

Vo FNsP J. A. Reimana Prešov je zriadená dietetická poradňa pre hospitalizovaných pacientov, na prízemí internistického monobloku v endokrinologickej ambulancii. Dietetické poradenstvo sa poskytuje v pondelok a v utorok od 13:00 do 15:00 hodiny. Nutriční terapeuti edukujú pacientov počas hospitalizácie a odporúčajú liečebné stravovanie po prepustení z nemocnice podľa lekárom určenej diéty. Pacientom je odovzdaný edukačný materiál.


Návštevy pacientov

V súlade s právom pacienta využívať podporu svojej rodiny a priateľov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri dodržiavaní podmienok ustanovených zdravotníckym zariadením, sa z prevádzkových dôvodov a z dôvodu dodržiavania hygienicko-epidemiologického režimu stanovujú návštevné hodiny hospitalizovaných pacientov FNsP v pracovných dňoch od 15:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu, v nedeľu a počas sviatku od 14:00 hod. do 17:00 hod.


Prepustenie pacienta

O dátume Vášho prepustenia z nemocnice Vás bude informovať Váš ošetrujúci lekár. Poskytne Vám informácie o možnostiach Vašej ďalšej liečby, poučí Vás o užívaní liekov a o dodržiavaní predpísaného režimu. Sestra Vám vydá lieky na tri dni. Taktiež zabezpečí vydanie Vašich osobných vecí a cenností. Lekár pripraví prepúšťaciu správu pre Vášho všeobecného lekára. Sestra Vás upozorní, aby ste sa hlásili u svojho všeobecného lekára do troch dní po prepustení. Pri opustení z oddelenia Vás prosíme o vyrovnanie finančných záležitostí spojených s nadštandardnými službami. Sestra v prípade nutnosti zabezpečí Váš odvoz sanitným vozidlom. Ak máte možnosť zaistite si vlastný odvoz z nemocnice.


Preloženie pacienta

V prípade potreby Vášho preloženia do iného zdravotníckeho zariadenia postupujeme podobne ako pri prepustení pacienta.

V prípade, že lekár rozhodne o vašom preložení na iné oddelenie FNsP, sestra informuje Vás, resp. Vašich príbuzných o plánovanom preložení na naše iné oddelenie. Sestra pripraví Vaše osobné veci a cennosti a odovzdá Vám ich na základe písomného potvrdenia. Lekár vyplní lekársku prekladaciu správu a sestra ošetrovateľskú prekladaciu správu a pripraví inú potrebnú dokumentáciu.

Sestra Vám podľa Vášho zdravotného stavu zaistí sprievodcu.


Dotazník spokojnosti pacientov

Vážení pacienti, chceme sa Vám poďakovať za to, že ste nám prejavili dôveru a pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti ste si vybrali práve našu FNsP. Dúfame, že ste boli spokojní so službami nášho odborného tímu. Ponúkame Vám možnosť vyplnenia elektronického dotazníka spokojnosti, kde sa môžete vyjadriť, ako ste boli s našou prácou spokojní. Váš názor je pre nás dôležitý a je spätnou väzbou, ktorá nám pomôže v našej snahe neustále zlepšovať kvalitu poskytovanej starostlivosti a zvyšovať bezpečnosť pacientov. O jeho vyplnenie Vás prosíme, či už ste boli spokojní alebo nespokojní. Takto sa k nám dostanú všetky Vaše názory, pripomienky i návrhy na zlepšenie.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...