Hniezdo záchrany

Hniezdo záchrany

Každé nenarodené dieťa má právo na život, už či ho matka chce, alebo nie. V každej spoločnosti sa musí násť pochopenie pre tieto deti. Na základe alarmujúcich údajov o násilnom úmrtí novorodencov, vzniklo občianske združenie Šanca pre nechcených, ktorého cieľom je zriadenie verejných inkubátorov, tzv. Hniezdo záchrany, kde môže žena kedykoľvek v krízovej situácii bezpečne odložiť nechcené bábätko.

Hniezda záchrany sú prvým projektom občianskeho združenia Šanca pre nechcených, sú nevyhnutným, krajným riešením. Druhým (lepším) riešením je projekt “Kolíska záchrany” – to jest “Daruj ma, mama” a tretím riešením je projekt “Náruč záchrany” – čo znamená “Nechaj si ma, mama”.

Na Slovensku boli medzi prvými v roku 2004 slávnostne otvorené hniezda záchrany :

Bratislava pri novorodeneckom oddelení Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou 8. decembra 2004
Žilina pri novorodeneckom oddelení Nemocnice s poliklinikou 15. decembra 2004
Prešov pri novorodeneckom oddelení I Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana 17. decembra 2004

 

Hniezdo záchrany v Prešove sa nachádza v zadnom trakte pavilónu starej pôrodnice (oddelenie gynekológie a pôrodníctva I). Prístup k nemu je vyznačený smerovými tabuľami. Žena, ktorá sa, z akýchkoľvek príčin, rozhodne vzdať svojho potomka, zdvihne roletu a novorodeniatko položí do vyhriateho inkubátora, fungujúceho 24 hodín denne. Po uložení dieťaťa, signalizačné zariadenie avizuje jeho prítomnosť po 5. minútach, čo znamená, že do 10 minút od uloženia sa dieťa nachádza v bezpečí novorodeneckého oddelenia.

V apríli 2005 sme sa stali prvým aktívnym Hniezdom záchrany na Slovensku. Do dnešného dňa bolo umiestnených v našom inkubátore 9 detí.

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...