Výberové konanie

VÝSLEDOK  VÝBEROVÉHO KONANIA

na obsadenie pracovnej pozície primár Oddelenia otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, ktoré sa konalo dňa 10.05.2022

MUDr. Slavomír Straka neúspešný uchádzač
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...