Výberové konanie

Výberové konanie – predĺženie termínu na doručovanie žiadostí o účasť na výberovom konaní

Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej len „FNsP Prešov“) z prevádzkových dôvodov týmto rozhodol o predĺžení termínu na doručovanie žiadostí o účasť na výberovom konaní na obsadenie nižšie uvedených pracovných pozícií vyhláseného dňa 04.08.2021 do 30.09.2021.

 

 • Vedúca pôrodná asistentka Oddelenia gynekológie a pôrodníctva
 • Vedúca sestra Oddelenia cievnej chirurgie
 • Vedúca sestra Oddelenia oftalmológie
 • Vedúca sestra Oddelenia ortopédie
 • Vedúca sestra Oddelenia otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
 • Vedúca sestra Oddelenia urológie
 • Vedúca sestra Oddelenia plastickej chirurgie
 • Vedúca sestra Perinatologického centra – oddelenia neonatológie
 • Vedúca sestra Oddelenia vnútorného lekárstva
 • Vedúca sestra Oddelenia dermatovenerológie
 • Vedúca sestra Oddelenia dlhodobo chorých
 • Vedúca sestra Oddelenia infektológie
 • Vedúca sestra Oddelenia neurológie
 • Vedúca sestra Oddelenia pediatrie
 • Vedúca sestra Oddelenia geriatrie
 • Vedúca sestra Psychiatrického oddelenia
 • Vedúci farmaceutický laborant Nemocničnej lekárne

 


Ing. Ľubomír Šarník, riaditeľ FNsP Prešov
publikované: 08. 09. 2021 

Dokumenty na stiahnutie

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...