Ponuka práce

Ponuka práce

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov prijme do pracovného pomeru:

LEKÁROV

 1. Lekárov bez špecializácie do Perinatologického centra-oddelenie neonatológie, na Oddelenie klinickej hematológie a Oddelenie pediatrie,
 2. Lekárov so špecializáciou v odbore:
  • pediatria
  • pediatrická neurológia
  • pediatrická intenzívna medicína
  • oftalmológia
  • hematológia a transfuziológia
  • neonatológia (perinatologické centrum-oddelenie neonatológie)
  • rádiológia
  • klinická onkológia
  • infektológia
  • geriatria

Základná zložka mzdy lekárov bez špecializácie a zubných lekárov – 1365 €.
Základná zložka mzdy lekárov so špecializáciou vrátane maxilofaciálnych chirurgov – 2511,60 €.

SESTRY

 

Základná zložka mzdy sestier bez špecializácie – 971,88 €.
Základná zložka mzdy sestier so špecializáciou – 1157,52 €.
Základná zložka mzdy PA bez špecializácie – 971,88 €.
Základná zložka mzdy PA so špecializáciou – 1157,52 €.

Aktuálne voľné pracovné miesta pre sestry s/bez špecializácie:

 • chirurgické oddelenie /nepretržitá prevádzka/
 • neonatologické oddelenie /nepretržitá prevádzka/
 • oddelenie anestéziologickej a intenzívnej medicíny / nepretržitá prevádzka/

 

Ostatné pozície

 

  1. Zdravotnícky asistent

na pracovnej pozícii sa vyžaduje práca s bremenami.

 

 • Sanitár

na pracovnej pozícii sa vyžaduje práca s bremenami.

 

 • Pomocný pracovník v zdravotníctve*

 

* nie je nutné vzdelanie v oblasti zdravotníctva, na pracovnej pozícii sa vyžaduje práca s bremenami.

Základná zložka mzdy zdravotníckeho asistenta – 906,36 €.
Základná zložka mzdy sanitára – 720,72 €.
Základná zložka mzdy pomocného pracovníka v zdravotníctve – 623 €.

 

2. Odborný referent verejného obstarávania

„Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov prijme do pracovného pomeru odborného referenta verejného obstarávania, pracovnou náplňou ktorého bude komplexné zabezpečovanie procesu jednotlivých postupov verejného obstarávania (so zameraním na podlimitné a nadlimitné zákazky). Prax v odbore vítaná.

Základná zložka mzdy  996,80 Eur , možnosť priznania osobného príplatku dohodou v závislosti od získanej praxe v odbore.

 

Žiadosť, ktorej súčasťou bude profesijný životopis, zasielajte písomne na adresu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, personálno-mzdový odbor, alebo elektronicky na emailovú adresu: ponuka.prace@fnsppresov.sk

 

3. Energetik

Stručný prehľad pracovnej náplne:

spracovanie údajov po vykonaní odpočtov meradiel,
vyhotovenie podkladov pre fakturácie,
spracovanie dát do portálu ISOM OKTE, súčinnosť pri zadávaní projektových dokumentácií,
odsúhlasovanie technických parametrov zmlúv o pripojení a dodávke a distribúcií.

Požadované vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov špeciálne technické odbory
VŠ vzdelanie I. stupňa v skupine odborov Elektrotechnika
VŠ II. strupňa v odbore elektrotechnika -⁠ elektroenergetika

Požadovaná prax: 5 rokov

Základná zložka mzdy (v hrubom) -⁠ 996,80 euro

 

4.TECHNIK, OBSLUHA VZDUCHOTECHNIKY

Stručný opis pracovnej náplne:

Obsluha VZT zariadení,
zabezpečovanie prevádzky a údržby pooautomatizovaných a automatizovaných klimatizačných zariadení,
pravidelné kontroly a preventívne prehliadky zariadení VZT

Požadovaná prax: min. 1 rok

Základná zložka mzdy (v hrubom) -⁠ 872,20 euro

 

Kontaktný formulár pre uchádzačov o zamestnanie vo FNsP J. A. Reimana Prešov

Povolené súbory: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...