Ponuka práce

Ponuka práce


Svoje žiadosti spolu so životopisom môžete zasielať okrem kontaktného formulára aj priamo na zriadený e-mail: ponuka.prace@fnsppresov.skFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov prijme do pracovného pomeru:

 

Lekárov

      1. Lekárov bez špecializácie

 • do perinatologického centra – oddelenie neonatológie
 • do Kardiocentra
 • na oddelenie vnútorného lekárstva
 • na oddelenie klinickej hematológie
 • na oddelenie klinickej onkológie
 • na oddelenie radiačnej onkológie
 • na oddelenie geriatrie
 • na oddelenie infektológie
 • maxilofaciálna chirurgia
 • na oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
 • na oddelenie úrazovej chirurgie
 • na plánované oddelenie urgentnej medicíny

     2. Lekárov so špecializáciou v odbore:

 • endokrinológia
 • geriatria
 • gastroenterológia
 • hematológia a transfúziológia
 • hepatológia
 • infektológia
 • maxilofaciálna chirurgia (hľadáme dvoch lekárov)
 • nefrológia
 • neonatológia (Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie)
 • neurológia
 • klinická onkológia
 • oftalmológia
 • kardiológia
 • paliatívna medicína
 • pediatria
 • pediatrická alergológia a imunológia
 • pediatrická endokrinológia, diabetológia a vrodených chýb metabolizmu
 • pediatrická infektológia
 • pediatrická intenzívna medicína
 • pediatrická nefrológia
 • pediatrická neurológia
 • pediatrická oftalmológia
 • pediatrická pneumológia a ftizeológia
 • pracovné lekárstvo

Platové tabuľky – lekári


Rezidentské štúdium v našej nemocnici

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov príjme do pracovného pomeru lekárov so záujmom o rezidentský program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria.

Ak si lekár a máš záujem o rezidentský program v odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, tak hľadáme práve Teba!

Daj nám o sebe vedieť emailom na ponuka.prace@fnsppresov.sk a do predmetu uveď „rezidentské štúdium“.

Možnosť zaradenia do rezidentského programu je k dátumom 01.02. a 01.10.

Bližšie informácie k rezidentskému štúdiu sú zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR https://health.gov.sk/?rezidentske-studium


 

Mimoriadna ponuka práce

1. Sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále

 • Centrálne operačné sály – nepretržitá prevádzka
 • Ortopedické operačné sály – jednozmenná prevádzka

Náborový príspevok vo výške 3000 Eur s podmienkou 5 ročnej viazanosti
2. Sestra zaradená do špecializačného štúdia v odbore inštrumentovanie v operačnej sále

 • Centrálne operačné sály – nepretržitá prevádzka
 • Ortopedické operačné sály –  jednozmenná prevádzka

Náborový príspevok vo výške 3000 Eur s podmienkou 5 ročnej viazanosti


 

Sestry

 

 • oddelenie anestéziologickej a intenzívnej medicíny /nepretržitá prevádzka/
 • oddelenie angiológie/nepretržitá prevádzka/
 • oddelenie klinickej onkológie /nepretržitá prevádzka/
 • onkologický stacionár /jednozmenná prevádzka/
 • neonatologické oddelenie /nepretržitá prevádzka/
 • oddelenie operačných sál /nepretržitá prevádzka/
 • ortopedické oddelenie – operačné sály – inštrumentárka /jednozmenná prevádzka/(bez náborového príspevku, na pracovné miesto sa môže hlásiť aj sestra bez špecializácie)
 • oddelenie vnútorného lekárstva /nepretržitá prevádzka/

Platové tabuľky – sestry


OSTATNÉ POZÍCIE V ZDRAVOTNÍCTVE
 

  • oddelenie radiačnej onkológie – rádiologický technik /jednozmenná prevádzka/

OSTATNÉ POZÍCIE

1. Upratovač/Upratovačka

   • podmienkou je mať ukončené stredoškolské vzdelanie t. j. povinné základné vzdelanie nestačí (maturita nie je podmienkou)
   • mzda v hrubom = 750 eur
   • jednozmenná prevádzka
   • bližšie informácie na tel. č.: 0908 150 886 = pani Hamborská
   • žiadosti zasielať kompletné spolu s aktualizovaným životopisom na mail: hamborska@fnsppresov.sk alebo ponuka.prace@fnsppresov.sk
   • prosíme rešpektovať uvedenú podmienku

    
   2. Odborný referent Referátu investičnej výstavby

     • Náplň práce
     • administratívna práca
     • zabezpečovanie odborného stavebného dozoru investora na zverených stavbách v súlade s platnou právnou legislatívou
     • zabezpečovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie stavieb a technologických časti stavieb
     • zabezpečovanie dodávateľskej údržby a iných pridelených úloh
     • vykonávanie iných prác podľa pokynov nadriadeného
     • Požiadavky:
     • vysokoškolské vzdelanie II. st. – stavebná fakulta
     • počet rokov praxe – 5 rokov
     • odborná spôsobilosť na pozemné stavby
     • Mzda: 1 350,00 EUR v hrubom
     • Nástup: ihneď; príp. dohodou
     • Životopis so stručným popisom pracovných skúseností zasielajte na adresu ponuka.prace@fnsppresov.sk do 15.03.2024

      
     3. Referent Oddelenia prevádzkových činností

       • Náplň práce
       • administratívna práca
       • zabezpečovanie informačných tabúľ a dopravného značenia v areáli
       • zabezpečovanie prevádzky a agendy stravovania zamestnancov
       • organizovanie, koordinovanie prác súvisiacich so zabezpečením a realizáciou prevádzkových činností u zamestnávateľa a zabezpečovanie úpravy a údržby areálov
       • vykonávanie iných prác podľa pokynov nadriadeného
       • Požiadavky:
       • vysokoškolské vzdelanie I., II. st. – zameranie: ekonomické, technické, stavebné, strojárske
       • počet rokov praxe – 3 roky
       • Mzda: 1 200,00 EUR v hrubom
       • Nástup: ihneď; príp. dohodou
       • Životopis so stručným popisom pracovných skúseností zasielajte na adresu ponuka.prace@fnsppresov.sk do 15.03.2024

               Vaše životopisy so stručným popisom doterajších pracovných skúseností zasielajte na ponuka.prace@fnsppresov.sk


Kontaktný formulár pre uchádzačov o zamestnanie vo FNsP J. A. Reimana Prešov

Povolené súbory: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...