Kontakty

Adresa

FNsP J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 5898/14
081 81, Prešov

Údaje

IČO 00610577
DIČ 2021281559
IČ DPH SK2021281559

MUDr. Juraj Smatana, MBA, MPH,

riaditeľ

MUDr. Rudolf Ilčin, MPH

námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre chirurgické odbory

MUDr. Anna Cvengrošová

námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre nechirurgické odbory

PhDr. Jana Jurašeková, MBA, MPH

námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť

Ing. Jozef Lukáč

technicko-prevádzkový námestník

Ing. Alena Pavlišová

ekonomická námestníčka

Ing. Alena Kaščáková

vedúca ekonomického odboru

Ing. Mgr. Eva Pavliková, MBA, MPH

vedúca odboru pre styk so zdravotnými poisťovňami a štatistiky

Ing. Silvia Vargová

vedúca personálno-mzdové odboru

Referát predzmluvných vzťahov a vzdelávania

oddelenie kontroly a sťažností

Ing. Milan Haliena

vedúci odboru informatiky

Ing. Katarína Frajkorová

oddelenie verejného obstarávania

PhDr. Alena Sabolová, MBA

manažér integrovaného systému riadenia.

Bc. Adriana Ševčíková

zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

KONTAKT PRE MÉDIA