Kontakty

Adresa

FNsP J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 5898/14
081 81, Prešov

Údaje

IČO 00610577
DIČ 2021281559
IČ DPH SK2021281559

Ing. Ľubomír Šarník

riaditeľ

MUDr. Jaroslav Barla

námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre chirurgické odbory

MUDr. Boris Mavrodiev

námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre nechirurgické odbory

Mgr. Monika Smolnická

námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť

technicko-prevádzkový námestník

Ing. Alena Kaščáková

vedúca ekonomického odboru

Mgr. Eva Pavliková, MBA

vedúca odboru pre styk so zdravotnými poisťovňami a štatistiky

Mgr. Janka Kajňáková

vedúca personálno-mzdové odboru

Ing. Silvia Vargová

vedúca oddelenia kontroly a sťažností

Ing. Milan Haliena

vedúci odboru informatiky

Ing. Katarína Frajkorová

oddelenie verejného obstarávania

PhDr. Alena Sabolová, MBA

referát riadenia kvality zdravotnej starostlivosti

Bc. Adriana Ševčíková

zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov