Oddelenia

Oddelenie angiológie


Chirurgický monoblok

  Ambulantná časť prízemie

Prečítať viac

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny


Internistický monoblok

  Ambulantná časť  3. poschodie
 Lôžková časť      3. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie cievnej chirurgie


Chirurgický monoblok

  Ambulantná časť  prízemie
 Lôžková časť      4. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie dermatovenerológie


Pavilón pre dlhodobo chorých

  Ambulantná časť  suterén
 Lôžková časť      1. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie dlhodobo chorých


Pavilón pre dlhodobo chorých

  Ambulantná časť  prízemie
 Lôžková časť      1. a 2. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva


Pôrodnícky pavilón - stará pôrodnica
  Ambulantná časť  prízemie
 Lôžková časť    1. poschodie


Chirurgický monoblok  Lôžková časť    9. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie chirurgie


Chirurgický monoblok

  Ambulantná časť  suterén
 Lôžková časť      4. a 5. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie infektológie


Geriatrický pavilón

  Ambulantná časť  2. a 6. poschodie
 Lôžková časť      5. a 6. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie vnútorného lekárstva


Internistický monoblok

  Ambulantná časť  prízemie
 Lôžková časť      5. a 6. poschodie

Prečítať viac

Kardiocentrum


Internistický monoblok

  Ambulantná časť  prízemie
 Lôžková časť      3. a 5. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie klinickej hematológie


Onkologicko – hematologický pavilón

  Ambulantná časť  1. poschodie
 Lôžková časť      3. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie klinickej onkológie


Onkologicko – hematologický pavilón

  Ambulantná časť  1. poschodie
 Lôžková časť      3. a 4. poschodie

Prečítať viac

Krvná banka


Chirurgický monoblok

  suterén S1

Prečítať viac

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania


Budova riaditeľstva

  vchod z vnútorného dvora

Prečítať viac

Oddelenie neurológie


Internistický monoblok

  Ambulantná časť  prízemie
 Lôžková časť      2. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie oftalmológie


Pôrodnícky pavilón - stará pôrodnica

  Ambulantná časť prízemie vľavo
 Lôžková časť  prízemie vľavo

Prečítať viac

Oddelenie ortopédie


Psychiatrický pavilón

  Ambulantná časť  prízemie
 Lôžková časť      prízemie a 1. posch.

Prečítať viac

Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku


Otorinolaryngologický pavilón

  Ambulantná časť  prízemie
 Lôžková časť      1. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie pediatrie


Pediatrický pavilón

  Ambulantná časť  prízemie
 Lôžková časť      1. až 4. poschodie

Prečítať viac

Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie


Gynekologicko – pôrodnícky pavilón   Ambulantná časť  prízemie
 Lôžková časť      1. poschodie


Chirurgický monoblok  Lôžková časť      10. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie plastickej chirurgie


Chirurgický monoblok

  Ambulantná časť  4. poschodie
 Lôžková časť      4. poschodie

Prečítať viac

Pracovisko dentálnej hygieny


Chirurgický monoblok

  prízemie

Prečítať viac

Psychiatrické oddelenie


Pavilón psychiatrie

  Ambulantná časť  prízemie
 Lôžková časť      1. až 3. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie detskej psychiatrie


Pavilón psychiatrie

  Ambulantná časť  prízemie
 Lôžková časť      3. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie radiačnej onkológie


Gynekologicko – pôrodnícky pavilón

  Ambulantná časť  prízemie
 Lôžková časť      2. poschodie

Prečítať viac

Rádiologické oddelenie


Chirurgický monoblok

  1. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie úrazovej chirurgie


Chirurgický monoblok

  Ambulantná časť  suterén
 Lôžková časť      6. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie urológie


Chirurgický monoblok

  Ambulantná časť  7. poschodie
 Lôžková časť      7. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie geriatrie


Internistický monoblok

  Ambulantná časť  prízemie
 Lôžková časť      6. poschodie

Prečítať viac

Pracovisko pneumológie a ftizeológie


Pavilón pre dlhodobo chorých

  Ambulantná časť  suterén

Prečítať viac

Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie


Pavilón pre dlhodobo chorých

  Ambulantná časť  prízemie

Prečítať viac
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...