Oddelenie gynekológie a pôrodníctva

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva

1. Gynekologicko – pôrodnícky pavilón

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva je organizačná jednotka FNsP J. A. Reimana Prešov, ktorej poslaním je zabezpečovať vo svojom spádovom území na úrovni súčasných poznatkov a postupov komplexnú ambulantnú a nemocničnú, diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientky s gynekologickými chorobami, ako aj starostlivosť o pacientky v súvislosti s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím.
Oddelenie gynekológie a pôrodníctva v ústavnej starostlivosti zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o pacientky, vrátane širokého spektra konzervatívnych a operačných liečebných výkonov.
V ambulantnej starostlivosti zabezpečujeme diagnostiku a liečbu v spolupráci s ďalšími odbornými ambulanciami, oddeleniami FNsP a obvodnými lekármi. Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 1 – píjmová a konziliárna, Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 2 – v odbore materno-fetálnej medicíny, Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 3 – v odbore reprodukčná medicína a Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 1 sa nachádzajú na prízemí Gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu (historická budova).
Oddelenie gynekológie a pôrodníctva je klinickým pracoviskom. Na Klinike gynekológie a pôrodníctva prebieha výučba študentov Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity.

2. Chirurgický monoblok

Vážené pacientky, dovoľte aby sme Vás privítali na stránke Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia, ktoré sa nachádza v priestoroch chirurgického monobloku FNsP J. A. Reimana v Prešove. Oddelenie je aj zároveň pedagogickým pracoviskom FZO PU v Prešove ako Klinika gynekológie a pôrodníctva. Pacientkam poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť v celom spektre odboru gynekológia a pôrodníctvo. V gynekológii sa zameriavame hlavne na onkogynekológiu, urogynekológiu, minimálne invazívnu chirurgiu a detskú gynekológiu. Zaisťujeme starostlivosť pacientkam s fyziologickým i rizikovým tehotenstvom, počas pôrodu a v šestonedelí. Podporujeme prirodzené formy pôrodu. Kladieme dôraz na profesionálny a zároveň ľudský a individuálny prístup. Našim cieľom je poskytovanie kvalitnej odbornej starostlivosti v súlade s poznatkami modernej medicíny.
Pôrodnica
Svoje dieťa môžu budúce mamičky priviesť na svet v pohodlí a intimite tzv. pôrodného boxu. Disponujeme kompletne zrekonštruovaným pôrodníckym traktom, ktorý pozostáva z 3 pôrodníckych boxov, v ktorých môže rodičku sprevádzať jedná osoba, ktorá prichádza do pôrodnice spolu s budúcou mamičkou a zostane pri nej po celý čas až do skončenia pôrodu a preloženia matky a dieťaťa na oddelenie šestonedelia. Na tlmenie pôrodných bolestí je možné využiť aj epidurálnu analgéziu a inhaláciu 50 % oxidu dusného (Entonox – rajský plyn). Okrem spontánnych pôrodov prevádzame ukončenie tehotenstva operačnými technikami (cisársky rez a iné). Oddelenie šestonedelia sa špecializuje na starostlivosť o klientky po spontánnych a operačných pôrodoch. Dľžka pobytu závisí na zdravotnom stave šestonedelky a dieťaťa. Oddelenie šestonedelia prešlo v nedávnej dobe rekonštrukciou. Oddelenie rizikovej gravidity poskytuje starostlivosť klientkam s rizikovým tehotenstvom, ktoré potrebujú hospitalizáciu. V ambulantnej pôrodníckej starostlivosti disponujeme ambulanciou pre rizikovú graviditu a špecializovanou ultrasonografickou ambulanciou poskytujúcou vysoko odbornú sonografickú starostlivosť pre tehotné aj gynekologické pacientky. Obe ambulancie sú vedené erudovanými lekármi oddelenia. V rámci poskytovania prenatálnej starostlivosti tehotným pripravujeme pre nich pravidelné predpôrodné kurzy vedené lekármi a pôrodnými asistentkami.
Gynekológia
Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie je špecializovaným onko-gynekologickým centrom poskytujúcim operačnú onko-gynekologickú zdravotnú starostlivosť v rámci Slovenska a hlavne pacientkam Prešovského ale aj bývalého Východoslovenského kraja. Toto pracovisko patrí medzi 8 pracovísk v rámci SR poskytujúcich vysoko odbornú a špecializovanú operačnú liečbu zhubných nádorov ženských pohlavných orgánov (vulva a pošva, krčok a telo maternice, vaječníky a vajíčkovody) v celom spektre operačných radikálnych výkonov. Okrem bežných onko-gynekologických výkonov prevádzame i najobtiažnejšie operácie vyžadujúce pokročilú erudíciu a skúsenosti v onko-gynekológii. Ďalej poskytujeme operačnú liečbu v urogynekológii a v endoskopických operačných výkonoch. V rámci endoskopickej operatívy prevádzame výkony hysteroskopické a laparoskopické a z nich hlavne miniinvazívne operácie odstránenia maternice (LAVH a TLH), výkony na adnexách (endometrióza, nezhubné nádory, diagnostika a liečba sterility) a samozrejme aj vaginálne operácie (odstránenie maternice, predná a zadná pošvové plastiky). Gynekologické ambulancie poskytujú ambulantnú starostlivosť urogynekologickú, onko-gynekologickú a v ambulancii detskej gynekológie. Ako jediný máme akreditáciu pre vykonávanie expertných kolposkopických vyšetrení v rámci Prešovského kraja. Vyšetrenia sa prevádzajú v rámci onko-gynekologickej ambulancie. Oddelenie disponuje najnovšou operačnou technikou – 3D laparoskopickým prístrojom, hysteroskopom, elektrokoagulačnými prístrojmi a modernými nástrojmi na otvorenú a endoskopickú operatívu. Samozrejmosťou je spolupráca s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Pravidelne sa lekári zúčastňujú nielen ako pasívni ale hlavne ako aktívni účastníci na slovenských ale aj zahraničných konferenciách a kongresoch. Publikačná činnosť v odborných časopisoch a vedeckých knižných monografiách je súčasťou edukačno – vedeckého procesu oddelenia a kliniky.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...