Parkovanie

Cenník parkovacích služieb


Prvých 20 minút zdarma
Každá začatá polhodina                                 0,50 EUR
Poplatok za stratu parkovacieho lístka                20,00 EUR

Po zaplatení parkovného opustite areál nemocnice do 15 minút.


Ceny sú stanovené dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Doba bezplatného vjazdu do areálu nemocnice

Pacient a osoba sprevádzajúca pacienta – zotrvajú bezplatne – maximálne však 4 hodiny za podmienky, že nimi predložený parkovací lístok pri výjazde z areálu nemocnice bude potvrdený ošetrujúcim lekárom na príslušnej ambulancii alebo pracovisku a následne si parkovací lístok validujte (odblokujte) na validačných staniciach.

Návšteva hospitalizovaného pacienta – 2 hodiny bezplatne počas návštevných hodín za podmienky, že ňou predložený parkovací lístok pri výjazde z areálu nemocnice bude potvrdený oprávneným zamestnancom príslušného oddelenia a následne si parkovací lístok validujte (odblokujte) na validačných staniciach.

Návštevné hodiny:

  • v pracovných dňoch od 15:00 do 17:00
  • víkendy a sviatky od 14:00 do 17:00

Osoby s platným parkovacím preukazom ŤZP majú vstup zadarmo – platným parkovacím preukazom ŤZP sa preukážu u pracovníka pri validačnej stanici a ten im parkovací lístok odblokuje.

Zoznam validačných staníc:

  • informácie v Pavilóne č. 2 – Chirurgickom monobloku ( denne 06.00 – 18.00 hod.)
  • informácie v Pavilóne č. 3 – Internistickom monobloku (denne 00.00 – 24.00 hod.)
  • informácie v Pavilóne č. 10 – Onko – hematologickom (denne 06.00 – 18.00 hod.)

Umiestnenie platobných terminálov:

Závora č. 9 – výjazd Hollého ulica – platba sa uskutočňuje bezkontaktnou platobnou kartou

Závora č. 10 – výjazd Sládkovičova ulica (oproti Detskej nemocnici) – platba sa uskutočňuje bezkontaktnou platobnou kartou

 

Budova riaditeľstva – platba v hotovosti (mince, alebo bankovky v max. výške 20 € ) alebo bezkontaktnou platobnou kartou

 

Parkovisko pracuje v režime  00:00 – 24:00 hod.

 

Cenník nadobúda platnosť 01. 06. 2023

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Vzor parkovacieho preukazu ŤZP

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...