Parkovanie

Cenník parkovacích služieb


Pri opustení areálu nemocnice do 25 min.          0,00 EUR
Každá začatá polhodina                                          0,40 EUR
Poplatok za stratu parkovacieho lístka                 8,00 EUR


Ceny sú stanovené dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 

Doba bezplatného vjazdu do areálu nemocnice

Pacient a osoba sprevádzajúca pacienta – 4 hodiny bezplatne za podmienky, že nimi predložený parkovací lístok pri výjazde z areálu nemocnice bude potvrdený ošetrujúcim lekárom na príslušnej ambulancii alebo pracovisku.

Návšteva hospitalizovaného pacienta – 2 hodiny bezplatne počas návštevných hodín  za podmienky, že ňou predložený parkovací lístok pri výjazde z areálu nemocnice bude potvrdený oprávneným zamestnancom príslušného oddelenia.

Návštevné hodiny:

  • v pracovných dňoch od 15:00 do 17:00
  • víkendy a sviatky od 14:00 do 17:00

Prevádzková doba je od 6:00 do 18:00 hod.

 

Cenník nadobúda platnosť 01.01.2019

 

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...