Občianske združenia a nadácie

Venuše

Občianske združenie, ktoré vzniklo na podporu onkogynekologických pacientiek v spolupráci s FNsP J. A. Reimana Prešov

Adresa: Jarková 77, 08001 Prešov
IČO: 37943359
IBAN: SK5611000000002624038743
e-mail: venuse.po@gmail.com
možnosť darovať 2% online http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=1088

Dieťa ako dar

Dieťa ako dar občianske združenie, ktoré vzniklo na podporu činnosti Perinatologického centra- oddelenia neonatológie FNsP J. A. Reimana v Prešove

Adresa: Hollého 5898/14, 08181 Prešov
IČO: 42342899
Právna forma: Občianske združenie
IBAN: SK0609000000005048373140
e-mail: revakova@fnsppresov.sk, tukotova@fnsppresov.sk
tlačivo pre darovanie 2% https://www.fnsppresov.sk/wp-content/uploads/2024/03/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-DzPFO-za-rok-2023-Dieta-ako-dar.pdf

Občianske združenie Deti v kríze

OZ Deti v kríze je občianske združenie, ktoré vzniklo na podporu aktivít a činnosti Oddelenia detskej psychiatrie FNsP J. A. Reimana v Prešove

Adresa: Hollého 5898/14, 08181 Prešov
IČO: 35556129
Právna forma: Občianske združenie
IBAN: SK9702000000004388143953
e-mail: bodnarova.b@fnsppresov.sk, oravcova.m@fnsppresov.sk
tlačivo pre darovanie 2% https://www.fnsppresov.sk/wp-content/uploads/2024/01/Vyhlasenie_o_poukazani_2_Deti_v_krize.pdf
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...