Protikorupčná linka

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej len „FNsP Prešov“) zaviedla protikorupčnú linku v podobe e-mailovej adresy: korupcia@fnsppresov.sk, na ktorú majú občania možnosť nahlásiť prípady korupčného správania zamestnancov FNsP Prešov.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...