COVID-19

Pokyny k očkovaniu v prešovskej nemocnici

FNsP J. A. Reimana Prešov pokračuje v očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Nemocnica už zaočkovala svojich zdravotníckych zamestnancov a pokračuje v očkovaní v zmysle stratégie MZ SR. Od pondelka 11. 1. 2021 očkujeme v rámci 1. vlny nasledujúce skupiny zdravotníkov:

  • Zdravotnícki pracovníci starší ako 65 rokov a s chronickými ochoreniami
  • Ostatní zdravotnícki pracovníci pracujúci s pacientom
  • Študenti, ktorí spĺňajú kritérium zdravotníckeho pracovníka podľa platných predpisov
  • Ostatní študenti zdravotníckych lekárskych a nelekárskych odborov, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom
  • Zamestnanci obslužných organizácií, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocniciach –napr. upratovacie služby a pod….
  • Zamestnanci DSS, terénni sociálni pracovníci, pracovníci organizácií (napr. n.o.), ktorí sa podieľajú na ošetrovaní pacientov s COVID –19 a na zabezpečení očkovania.

Na očkovanie je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom portálu www.korona.gov.sk a kolónky Požiadať o očkovanie“. Následne Vám príde sms, v ktorej obdržíte čas a dátum očkovania. Očkujeme vo foyer chirurgického monobloku.

Prosíme o dodržanie pridelených časov.

Publikované: 11. 01. 2021

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...