COVID-19

3. dávka očkovacej látky proti COVID-19

Vážení občania, oznamujeme Vám, že na základe Usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR k aplikácii 3. dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované osoby, začíname v našom Vakcinačnom centre podávať 3. dávku očkovacej látky proti ochoreniu COVID – 19.
Usmernenie MZ SR stanovuje prioritizované skupiny, pričom prednostne je očkovanie určené pre imunosuprimované/ imunkompromitované osoby ,ktoré budú môcť byť očkované najskôr 4 týždne po aplikácii 2. dávky vakcíny a to:
na základe registrácie cez www.korona.gov.sk, kde im bude pridelený termín
alebo bez registrácie na základe písomného odporúčania od všeobecného lekára alebo špecialistu, ktorým sa musia preukázať priamo vo Vakcinačnom centre

 

Kritériom pre zaočkovanie osoby proti ochoreniu COVID-19 dodatočnou (treťou) dávkou mRNA vakcíny prednostne je, že sa jedná o osoby:

a) na aktívnej liečbe nádorových ochorení a hematologických malignít,
b) po transplantácii orgánov užívajúcich lieky na oslabenie imunitného systému,
c) po transplantácii kmeňových buniek v posledných 2 rokoch,
d) užívajúce lieky na potlačenie imunitného systému,
e) so strednou alebo závažnou primárnou imunodeficienciou,
f) s primárnou alebo sekundárnou aspléniou,
g) s chronickým renálnym zlyhávaním (KDIGO 4, 5),
h) s pokročilou alebo neliečenou HIV infekciou,
i) na liečbe vysokými dávkami kortikoidov (definované ako podávanie dávky rovnej alebo vyššej
20 mg prednizónu alebo jeho ekvivalentu po dobu viac ako 14 dní) alebo iných liekov potláčajúcich
imunitnú odpoveď (najmä B-deplečná liečba alebo biologická liečba namierená proti T lymfocytom).

 

V našom Vakcinačnom centre je vymedzený čas pre túto skupinu osôb a to každý:

PONDELOK od 12,00 – 14,00 hod
PIATOK od 12,00 – 14,00 hod


publikované: 15. 10. 2021 

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...