Hodnotenie spokojnosti

Hodnotenie spokojnosti

Na Oddelení gynekológie a pôrodníctva sme od 08.03.2021 zaviedli pilotné testovanie webových dotazníkov spokojnosti pre pacientky:
– dotazník spokojnosti pre mamičky – pacientky po pôrode,
– dotazník spokojnosti hospitalizovaného pacienta – pacientky hospitalizované na GPO – mimo pôrod
– dotazník spokojnosti pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť – pacientky vyšetrené na gynekologicko-pôrodníckych ambulanciách FNsP.

Dotazník môžete vyplnit pohodlne z mobilu, tabletu prípadne notebooku/PC.

Našou snahou je, aby Váš čas strávený vo FNsP J. A. Reimana Prešov bol čo najpríjemnejší. Vaše podnety, názory a postrehy nám pomôžu zlepšovať sa.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...