Hodnotenie spokojnosti

Hodnotenie spokojnosti

Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov zaviedla pre pacientov online dotazníky spokojnosti:

Dotazník môžete vyplnit pohodlne z mobilu, tabletu prípadne notebooku/PC.

Našou snahou je, aby Váš čas strávený vo FNsP J. A. Reimana Prešov bol čo najpríjemnejší. Vaše podnety, názory a postrehy nám pomôžu zlepšovať sa.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...