Vzdelávanie

Referát predzmluvných vzťahov a vzdelávania

Referát predzmluvných vzťahov a vzdelávania zabezpečuje:

  • personálnu agendu v oblasti vzdelávania pracovníkov (špecializačné štúdium a sústavné vzdelávanie pracovníkov, ktoré je hodnotené v spolupráci s komorami)
  • poskytovanie odborných stáží zdravotníckym pracovníkom z iných zdravotníckych zariadení
  • agendu žiadostí a zmlúv o poskytovaní odbornej praxe študentov VŠ
  • evidenciu žiadostí o prijatie do pracovného pomeru a prvotnú komunikáciu s uchádzačmi o prijatie do pracovného pomeru

 

Funkcia Meno Telefón E-mail
referent Mgr. Ivana Dzugasová +421 51/7011210 dzugasova@fnsppresov.sk
referent Bc. Adriana Olejníková +421 51/7011210 olejnikova@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...