Duchovná služba vo FNsP J.A. Reimana v Prešove pre hospitalizovaných pacientov a personál

PONDELOK – PIATOK
9.30 - 12.30
návšteva chorých na oddeleniach
/svätá spoveď, sväté prijímanie, pomazanie chorých/
14.00 - 15.00
sviatosť zmierenia pri kaplnke
15.00
Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15
SVÄTÁ OMŠA
PRVÁ SOBOTA V MESIACI
13.30
mariánske večeradlo
15.00
SVÄTÁ OMŠA
OSTATNÉ SOBOTY
15.00
GR. KAT. LITURGIA
NEDEĽA
9.00
GR. KAT. LITURGIA
10.30
SVÄTÁ OMŠA
(Po svätej omši udeľujeme na požiadanie sviatosť pomazania chorých.)
Zaopatrovacia duchovná služba
0902 246 186