Duchovná služba vo FNsP J.A. Reimana v Prešove pre hospitalizovaných pacientov a personál

Zaopatrovacia duchovná služba
0902 246 186


PONDELOK – PIATOK
9.30 - 12.30
návšteva chorých na oddeleniach
/svätá spoveď, sväté prijímanie, pomazanie chorých/
14.00 - 15.00
sviatosť zmierenia pri kaplnke
14.30
modlitba posvätného ruženca
15.00
Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15
svätá omša
PRVÁ SOBOTA V MESIACI
13.30
mariánske večeradlo
15.00
svätá omša
OSTATNÉ SOBOTY
15.00
svätá liturgia
NEDEĽA
9.00
svätá liturgia
kaplnka
9.15
svätá omša
suterén budovy odd. psychiatrie
10.30
svätá omša
kaplnka (Po svätej omši udeľujeme na požiadanie sviatosť pomazania chorých.)