Fakultná nemocnica
J. A. Reimana Prešov

FNsP J. A. Reimana Prešov je treťou najväčšou slovenskou nemocnicou. Nepretržitú zdravotnú starostlivosť poskytuje svojim pacientom už od roku 1935. Ročne je v nej hospitalizovaných 45 250 pacientov, ambulantne ošetrených približne 443 560 pacientov, uskutoční sa v nej 15 770 operácií a na svet privedie 2560 bábätiek. V rámci zastúpení jednotlivých odborností je najkomplexnejšou nemocnicou na Slovensku.

KVALITA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov je držiteľom certifikátov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Budovanie systému manažérstva kvality sa začalo v roku 2007. Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 je platný do 27.06.2023 a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov. Certifikát environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 je platný do 15.07.2023 a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.

45250
ročne hospitalizovaní pacienti
443560
ročne ambulantne ošetrení pacienti
15770
počet operácii za rok
2560
počet narodených detí za rok

Nemocničné oddelenia

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny


Internistický monoblok

  Ambulantná časť  3. poschodie
 Lôzková časť      3. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie cievnej chirurgie


Chirurgický monoblok

  Ambulantná časť  prízemie
 Lôzková časť      4. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie dermatovenerológie


Pavilón pre dlhodobo chorých

  Ambulantná časť  suterén
 Lôzková časť      1. poschodie

Prečítať viac

Poskytujeme 24 hodinovú starostlivosť.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

+421 51/7011608

Oddelenie cievnej chirurgie

+421 51/7011606

Oddelenie dermatovenerológie

+421 51/7011031

Oddelenie dlhodobo chorých

+421 51/7011036

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva – Gynekologicko – pôrodnícky pavilón

+421 51/7011277

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva – Chirurgický monoblok

+421 51/7011126

Oddelenie chirurgie

+421 51/7011507

Oddelenie infektológie

+421 51/7011304

Oddelenie vnútorného lekárstva

+421 51/7011482

Kardiocentrum

+421 51/7011546

Oddelenie klinickej hematológie

+421 51/7011538

Oddelenie klinickej onkológie

+421 51/7011027

Nemocničná lekáreň

+421 51/7011786

Oddelenie neurológie

+421 51/7011416

Oddelenie oftalmológie

+421 51/7011252

Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

+421 51/7011783

Oddelenie pediatrie

+421 51/7011368

Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie

+421 51/7011070

Pracovisko dentálnej hygieny

+421 51/7011378

Psychiatrické oddelenie

+421 51/7011374

Oddelenie radiačnej onkológie

+421 51/7011734

Rádiologické oddelenie

+421 51/7011633

Oddelenie úrazovej chirurgie

+421 51/7011871

Oddelenie urológie

+421 51/7011650

Oddelenie geriatrie

+421 51/7011467

Pracovisko pneumológie a ftizeológie

+421 51/7011755

Krvná banka

+421 51/7011777

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

+421 51/7011522

Oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie

+421 51/7011687

Oddelenie ortopédie

+421 51/7011425

Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

+421 51/7011061

NAŠI LEKÁRI A SESTRY

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...