Fakultná nemocnica
J. A. Reimana Prešov

FNsP J. A. Reimana Prešov je treťou najväčšou slovenskou nemocnicou. Nepretržitú zdravotnú starostlivosť poskytuje svojim pacientom už od roku 1935. Ročne je v nej hospitalizovaných 45 250 pacientov, ambulantne ošetrených približne 443 560 pacientov, uskutoční sa v nej 15 770 operácií a na svet privedie 2560 bábätiek. V rámci zastúpení jednotlivých odborností je najkomplexnejšou nemocnicou na Slovensku.

KVALITA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov je držiteľom certifikátov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Budovanie systému manažérstva kvality sa začalo v roku 2007. Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 je platný do 27.06.2023 a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov. Certifikát environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 je platný do 15.07.2023 a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.

45250
ročne hospitalizovaní pacienti
443560
ročne ambulantne ošetrení pacienti
15770
počet operácii za rok
2560
počet narodených detí za rok

Nemocničné oddelenia

Oddelenie angiológie


Chirurgický monoblok

  Ambulantná časť prízemie

Prečítať viac

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny


Internistický monoblok

  Ambulantná časť  3. poschodie
 Lôzková časť      3. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie cievnej chirurgie


Chirurgický monoblok

  Ambulantná časť  prízemie
 Lôzková časť      4. poschodie

Prečítať viac

NAŠI LEKÁRI A SESTRY

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...