Fakultná nemocnica
J. A. Reimana Prešov

FNsP J. A. Reimana Prešov je treťou najväčšou slovenskou nemocnicou. Nepretržitú zdravotnú starostlivosť poskytuje svojim pacientom už od roku 1935. Ročne je v nej hospitalizovaných 38 360 pacientov, ambulantne ošetrených približne 569 104 pacientov, uskutoční sa v nej 18 581 operácií a na svet privedie 2 442 bábätiek. V rámci zastúpení jednotlivých odborností je najkomplexnejšou nemocnicou na Slovensku.

KVALITA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov je držiteľom certifikátov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Budovanie systému manažérstva kvality sa začalo v roku 2007. Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 je platný do 27.06.2026 a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov. Certifikát environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 je platný do 11.07.2026 a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.

38360
ročne hospitalizovaní pacienti
569104
ročne ambulantne ošetrení pacienti
18581
počet operácii za rok
2442
počet narodených detí za rok

NAŠI LEKÁRI A SESTRY

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...