Zmena parkovacieho systému v areáli FNsP

Zmena parkovacieho systému v areáli FNsP

Pozor!

Zmena parkovacieho systému od 05. 06. 2023

Platba parkovného možná len v platobných termináloch

Umiestnenie platobných terminálov:

Závora č. 9 – výjazd Hollého ulica – platba sa uskutočňuje bezkontaktnou platobnou kartou

Závora č. 10 – výjazd Sládkovičova ulica (oproti Detskej nemocnici) – platba sa uskutočňuje bezkontaktnou platobnou kartou

Budova riaditeľstva – platba v hotovosti (mince, alebo bankovky v max. výške 20 € ) alebo bezkontaktnou platobnou kartou

Bližšie informácie k parkovaciemu poriadku na informačných tabuliach v areáli FNsP Prešov a tiež TU