Laboratóriá zachraňujú životy. Globálny týždeň medicínskych laboratórií (Global Medlab Week) 22. – 28. 04. 2024

Laboratóriá zachraňujú životy. Globálny týždeň medicínskych laboratórií (Global Medlab Week) 22. – 28. 04. 2024

Globálny týždeň medicínskych laboratórií (Global Medlab Week) 22.-28.4.2024 je každoročná oslava, ktorú organizuje Medzinárodná federácia klinickej chémie a laboratórnej medicíny (IFCC) na počesť medicínskych laboratórnych profesionálov, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu vo verejnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti o pacientov. Medzinárodná federácia klinickej chémie a laboratórnej medicíny (IFCC) je popredným svetovým lídrom v oblasti klinickej chémie a laboratórnej medicíny a jej poslaním je podporovať excelentnosť v laboratórnej medicíne pre lepšiu zdravotnú starostlivosť na celom svete.

Cieľom tejto oslavy je uctiť a oceniť významnú úlohu medicínskych laboratórnych profesionálov za ich výnimočné zdravotnícke služby, ktoré využívajú diagnostické inovácie a presné testovanie. Globálny týždeň medicínskych laboratórií ponúka jedinečnú príležitosť na zvýšenie povedomia o kľúčovej úlohe medicínskeho laboratória v optimálnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ako aj uznanie špecializovanej služby laboratórneho personálu v oblasti verejného zdravotníctva a starostlivosti o pacientov.

Úlohou tohto podujatia je propagovať rastúci význam laboratórnej medicíny ako kľúčovej a nepostrádateľnej súčasti diagnostického procesu a zdôrazňuje jej ústrednú úlohu v zdravotnej starostlivosti. Hlavnou témou osláv GLOBAL MEDLAB WEEK 2024 je „Laboratóriá zachraňujú životy“.

Poďakovanie a podpora patrí medicínskym laboratóriám, ktoré poskytujú nepretržite neoceniteľné odborné služby, rady či konzultácie všetkým lekárom pôsobiacim vo FNsP J.A.Reimana Prešov a to nielen iba v 17. týždni globálnych osláv.

Fotogaléria