Identifikačné údaje nemocnice

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana
Adresa sídla: Hollého 14, 081 81 Prešov

  • riaditeľ:  MUDr. Juraj Smatana, MBA, MPH

Telefón: +421 51/7011111
FAX: +421 51/7722247
IČO: 00610577
DIČ: 2021281559
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0028 0091

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...