Výsledky výberových konaní

VÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KONANÍ


 
 

PRIMÁRI

výberové konanie na pozíciu primár Oddelenia pediatrie dňa 20.11.2023

MUDr. Jana Čurillová – úspešný uchádzač

 

výberové konanie na pozíciu primár Rádiologického oddelenia dňa 20.11.2023

MUDr. Zuzana Pažurová Angelovičová – úspešný uchádzač

 

výberové konanie na pozíciu primár Oddelenia cievnej chirurgie dňa 20.11.2023

MUDr. Marián Leško – úspešný uchádzač

 

výberové konanie na pozíciu primár Oddelenia angiológie dňa 18.09.2023

MUDr. Ľubomír Špak, MPH – úspešný uchádzač

 

VEDÚCE SESTRY

výberové konanie na pozíciu vedúca sestra Oddelenia chirurgie dňa 27.11.2023

Mgr. Alena Dolžová – úspešný uchádzač

 

výberové konanie na pozíciu vedúci rádiologický technik Rádiologického oddelenia dňa 27.11.2023

Bc. Erika Lengeňová – úspešný uchádzač

 

výberové konanie na pozíciu vedúca sestra Oddelenia detskej psychiatrie dňa 04.10.2023

Mgr. Júlia Onofrejová – úspešný uchádzač

 

výberové konanie na pozíciu vedúca sestra Oddelenia angiológie dňa 04.10.2023

Mgr. Katarína Marcinová – úspešný uchádzač

 

výberové konanie na pozíciu vedúca sestra Oddelenia pediatrie dňa 04.10.2023

Mgr. Monika Dubecká – úspešný uchádzač

 

výberové konanie na pozíciu vedúca sestra Oddelenia dlhodobo chorých dňa 04.10.2023

Mgr. Veronika Cvirová – úspešný uchádzač

 

výberové konanie na pozíciu vedúca sestra Oddelenia klinickej hematológie dňa 04.10.2023

PhDr. Zuzana Zvolenská, MPH. – úspešný uchádzač

 

výberové konanie na pozíciu primár Oddelenia detskej psychiatrie dňa 18.09.2023

MUDr. Mariana Onderčová – úspešný uchádzač

 

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...