Deň narcisov na oddelení prípravy cytostatík nemocničnej lekárne – na onkologických pacientov myslíme každý deň.

Deň narcisov na oddelení prípravy cytostatík nemocničnej lekárne – na onkologických pacientov myslíme každý deň.

Deň narcisov poznáme na Slovensku všetci. Už 28 rokov si vybraný deň v apríli pripíname na saká žltý kvietok, kúpou ktorého prispievame občianskemu združeniu Liga proti rakovine na zabezpečenie bezplatných projektov pre onkologických pacientov a zároveň vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi trpiacimi rakovinou.

Farmaceuti a farmaceutickí laboranti oddelenia prípravy cytostatík nemocničnej lekárne FNsP J. A. Reimana Prešov myslia na onkologických pacientov každý deň. Hoci s nimi neprichádzajú do fyzického kontaktu, nepoznajú ich tvár či hlas, predsa registrujú ich  zdravotný stav a vývoj ochorenia.  Prípravou špeciálnych liečiv – cytostatík, sú neviditeľnými pomocníkmi  v ich boji s ochorením.

Cytostatiká sú liečivá používané v terapii onkologických ochorení, spracovávajú sa do liekových foriem sterilných infúzií a injekcií používaných  na systémovú onkologickú liečbu. V našej nemocnici sa takáto liečba podáva na oddelení klinickej onkológie, oddelení klinickej hematológie či radiačnej onkológie. Je nevyhnutné, aby manipulácia s cytostatikami prebiehala s maximálnou opatrnosťou voči pacientom, ale aj odbornému personálu nemocnice.

Oddelenie prípravy cytostatík NL je ako jediné pracovisko na východnom Slovensku vybavené izolátorom –   uzavretým bezpečnostným  biologickým boxom  s najvyšším III. stupňom  ochrany pripravovaného lieku, pracovného procesu, pracovníkov, ako aj životného prostredia. Okrem izolátora  disponuje aj ďalšími  dvoma laminárnymi boxami s II. stupňom ochrany .

Za prvé tri mesiace roku 2024 naše vysoko špecializované oddelenie  prípravy cytostatík pripravilo: 4 299  dávok liečiv  podávaných intravenózne, subkutánne a  intratekálne , čo je priemerne 94 dávok liečiv  na pracovný deň  a  spracovalo 6 692 ampúl  cytostatík.

Snažme sa dnes rozjasniť naše odevy čo najvyšším počtom žltých narcisov a podporiť ľudí s rakovinou. Kolektív oddelenia prípravy cytostatík našej nemocnice už svoje narcisy má.

 

Fotogaléria