Nové endoskopické sály

Nové endoskopické sály

FNsP J.A. Reimana Prešov ukončila rekonštrukciu časti chirurgického oddelenia, na ktorom popri rekonštruovaných priestoroch pre JIS, vznikli aj 2 nové endoskopické sály so zázemím. Na tomto pracovisku sa začali robiť aj výkony ERCP a kolonoskopie v celkovej anestézii. Je to je dobrá správa pre pacientov  prešovského kraja, pretože tieto výkony  prešovská nemocnica doteraz nerobila.

Na prístrojové  vybavenie sme získali zdroje z  fondov  EU vo výške 529 tis.€. Náklady na rekonštrukciu financovala nemocnica z vlastných zdrojov a predstavovali sumu 546 tis.€