Pracoviska FBLR vo FNsP J.A.Reimana v Prešove po 18 rokoch

Pracoviska FBLR vo FNsP J.A.Reimana v Prešove po 18 rokoch

Dlhých 18 rokov FNsP J.A. Reimana v Prešovej nemala svoju vlastnú rehabilitáciu.. Dlhoročná tradícia kvalitnej rehabilitačnej starostlivosti v prešovskej nemocnici, ktorá sa začala písať v roku 1956 sa prerušila v roku 2004, kedy oddelenie bolo zatvorené. V týchto septembrových dňoch sa  FNsP J.A.Reimana v Prešove môže  pochváliť opätovným sprevádzkovaním Pracoviska FBLR.

Trvalo to celých 7 rokov, kým sa vybudoval nový tím lekárov, fyzioterapeutov, masérov a ostatného zdravotníckeho personálu pod vedením MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA. Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie FNsP J. A. Reimana v Prešove bude poskytovať včasnú a komplexnú následnú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť pacientom pri pretrvávajúcej funkčnej disabilite (zdravotnom postihnutí), zhoršení pohybovej aktivity, stability, koordinácie, mobility až  imobility, nesebestačnosti v bežných denných aktivitách (ADL) bez obmedzenia veku.

Poskytovanie následnej rehabilitačnej starostlivosti bude zabezpečené ambulantnou formou, včasnou rehabilitáciou pri akútnom lôžku v rámci všetkých oddelení FNsP J.A. Reimana v Prešove v zmysle interdisciplinarity a multidisciplinarity, ako aj ústavnou formou na samostatnej rehabilitačnej jednotke, ktorá bude súčasťou Oddelenia dlhodobo chorých v pavilóne na Sládkovičovej ulici.

Fotogaléria