Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Jozef Dzurilla, MPH +421 51/7011203 dzurilla@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Martin Šima +421 51/7011366 sima@fnsppresov.sk
prednosta MUDr. Jozef Adam, PhD. +421 51/7011229 adam@fnsppresov.sk
vedúca pôrodná asistentka Mgr. Zuzana Lojová +421 51/7011479 lojova@fnsppresov.sk
staničná sestra GPO Bc. Ivana Eštoková +421 51/7011485 estokova@fnsppresov.sk
staničná sestra Mgr. Miroslava Ferčáková +421 51/7011110 fercakova@fnsppresov.sk
staničná sestra operačná sála GPO stará pôrodnica Bc. Viera Kiníková +421 51/7011331 kinikova@fnsppresov.sk
staničná sestra GPO Mgr. Alena Kovalčíková +421 51/7011485 kovalcikova@fnsppresov.sk
staničná sestra Mgr. Terézia Sikorová +421 51/7011479 sikorova@fnsppresov.sk
staničná sestra operačná sála GPO monoblok Bc. Gabriela Žilková +421 51/7011168 zilkova@fnsppresov.sk
dokumentačná pracovníčka Sandra Kunayová +421 51/7011205 kunayova@fnsppresov.sk
dokumentačná pracovníčka Renáta Andraščíková +421 51/7011860

 

Lekári oddelenia I.

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár so špecializáciou MUDr. Monika Brillová +421 51/7011623 brillova.m@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Jana Dudičová +421 51/7011623 dudicova.j@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Katarína Gerková +421 51/7011779 gerkova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Marianna Horánska, MBA +421 51/7011821 horanska@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Michaela Jaššová +421 51/7011730 jassova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Slavomír Kuba +421 51/7011216 kuba@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Marian Kyselý, PhD. +421 51/7011741 kysely@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Milan Matta, PhD. +421 51/7011216 matta@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Eugénia Pankuchová, MBA +421 51/7011623
lekár so špecializáciou MUDr. Jozef Poch +421 51/7011741 poch.j@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Janka Rigová Ochtinská +421 51/7011623 rigova-ochtinska@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Martina Vagaská +421 51/7011730 vagaska@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Alena Brodová +421 51/7011730 vargova.alena@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Lucia Kušiaková +421 51/7011730 kusiakova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Martina Norková +421 51/7011730 norkova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Nicole Rušinová +421 51/7011730 dandarova.n@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Miroslav Smolka +421 51/7011216 smolka@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Jakub Štefanič +421 51/7011216 stefanic@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Ladislav Varhoľ +421 51/7011216 varhol@fnsppresov.sk

 

Lekári oddelenia II.

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár so špecializáciou MUDr. Slavomír Biľ +421 51/7011122 slavomir.bil@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Rastislav Čop +421 51/7011122 cop@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Ondrej Kudla +421 51/7011121 kudla@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Miroslava Majerníková +421 51/7011658 majernikova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Lukáš Marčák +421 51/7011121 marcak@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Daniel Olejár +421 51/7011122
lekár so špecializáciou MUDr. Peter Poništ +421 51/7011121 ponist.p@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Dušan Švingál +421 51/7011122 svingal@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Gabriel Turňanský +421 51/7011122 turnansky@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Andrea Vašková +421 51/7011658 vaskova.a@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Adam Cina +421 51/7011121 cinaa@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Eva Fecková +421 51/7011658 feckova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Jozef Ferkanin +421 51/7011121 ferkanin@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Natália Chovancová +421 51/7011950 lukacova.n@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Antónia Kmecová +421 51/7011779 kmecova.antonia@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Peter Lesňák +421 51/7011121 lesnak@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Rastislav Štefanko +421 51/7011121 stefanko@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Natália Vašková +421 51/7011950
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...