Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň ako jedno z oddelení FNsP J. A. Reimana Prešov zabezpečuje kompletnú základnú a špecializovanú lekárenskú starostlivosť. Podľa druhu a rozsahu poskytovanej lekárenskej starostlivosti sú v nemocničnej lekárni zriadené oddelenia:
 1. oddelenie klinickej farmácie
 2. oddelenie prípravy humánnych liekov
 3. oddelenie farmakoekonomiky
 4. oddelenie zdravotníckych pomôcok
 5. oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pre verejnosť
 6. oddelenie prípravy cytostatík
Lekárenská starostlivosť zahŕňa:
 1. zabezpečovanie, uchovávanie, prípravu, kontrolu a výdaj liekov
 2. zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok
 3. zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj dietetických potravín
 4. zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj doplnkového sortimentu
 5. dohľad nad liekmi a dohľad nad zdravotníckymi pomôckami
 6. sledovanie účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie
 7. sledovanie ekonomického a racionálneho používania liekov
 8. konzultačnú činnosť a odborné poradenstvo

 

Prevádzkový čas:

Deň Čas
Pondelok    7:00 – 16:00
Utorok 7:00 – 16:00
Streda 7:00 – 16:00
Štvrtok 7:00 – 16:00
Piatok 7:00 – 16:00

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...