Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň ako jedno z oddelení FNsPJ. A. Reimana Prešov zabezpečuje kompletnú základnú a špecializovanú  lekárenskú  starostlivosť. Podľa druhu a rozsahu poskytovanej lekárenskej starostlivosti sú v nemocničnej lekárni zriadené  oddelenia:
 1. oddelenie klinickej farmácie,
 2. oddelenie prípravy humánnych liekov,
 3. oddelenie farmakoekonomiky,
 4. oddelenie zdravotníckych pomôcok,
 5. oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pre verejnosť.
Lekárenská starostlivosť zahŕňa:
 1. zabezpečovanie, uchovávanie, prípravu, kontrolu a výdaj liekov,
 2. zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok,
 3. zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj dietetických potravín,
 4. zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj doplnkového sortimentu,
 5. dohľad nad liekmi a dohľad nad zdravotníckymi pomôckami,
 6. sledovanie účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie,
 7. sledovanie ekonomického a racionálneho používania liekov,
 8. konzultačnú činnosť a odborné poradenstvo

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...