Oddelenie prípravy humánnych liekov

Oddelenie prípravy humánnych liekov

Oddelenie prípravy humánnych liekov zabezpečuje

  • prípravu humánnych liekov na základe lekárskeho predpisu/žiadanky, pre oddelenia nemocnice a pre verejnosť
    • individuálne a hromadne  pripravované lieky – /roztoky, prášky, kapsule, liečivé cukríky, masti, krémy, pasty, nosné a ušné kvapky, vaginálne globule, rektálne čapíky
    • individuálne a hromadne pripravované sterilné lieky /očné kvapky/
  • prípravu čistenej vody pre potreby „magistralitar prípravy“ liekov  a pre potreby oddelení/ambulancií nemocnice
  • kontrolu totožnosti a čistoty liečivých a pomocných látok
  • informačnú a konzultačnú činnosť „magistralitar prípravy“ liekov
Lokalizácia
Nemocničná lekáreň
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...